OM: Vuoden 2014 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

23.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2014

Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat
Viranomaisten
toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin.
Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää
salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi. Samanaikaisesti tulee
voimaan poliisilain uudistus.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492
Tiedote 13.12.2013

Laki valvotusta koevapaudesta voimaan, seksuaalirikoksesta tuomituille mahdollisuus lääkehoitoon
Valvotun
koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet
säännökset tulevat voimaan. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen
ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä
psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta
tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576
Tiedote 19.12.2013

Vainoamisesta tulee rangaistavaa – lisäksi viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko
Uuden
säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti
uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin
rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan
aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Viestintärauhan
rikkomisesta tulee rangaistava teko. Sananvapausrikoksia koskevia
säännöksiä täsmennetään.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
Tiedote 12.12.2013

Uusi osuuskuntalaki voimaan
Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220
Tiedote 13.6.2013

Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskevat säännökset muuttuvat
Osakeyhtiölain
säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä
täsmennetään. Tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä
sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220
Tiedote 24.10.2013

Tuomioistuinten käsittelymaksuihin korotuksia
Hakemusmaksut nousevat 23–33 prosenttia ja varsinaiset oikeudenkäyntimaksut rahan arvon muutosta vastaavasti noin 8 prosenttia.
Lisätietoja: hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen, puh. 02951 50456
Tiedote 19.12.2013

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan
Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 1,3 prosentin korotus.
Tiedote 22.11.2013

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan
Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 1,3 prosentin korotus.
Tiedote 22.11.2013

Syyttäjänvirastoja yhdistetään
Pirkanmaan
ja Keski-Suomen syyttäjänvirastojen toimialueista muodostetaan uusi
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto. Lisäksi Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto
lakkautetaan.
Lisätiedot: hallitussihteeri Juho Martikainen, puh. 02951 50520
Tiedote 18.12.2013 (Valtakunnansyyttäjänvirasto)

Muutoksia käräjäoikeuksissa
Siikalatvan istuntopaikka Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta lakkaa.

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään – toimipaikat säilyvät ennallaan
Uudistus
koskee kymmentä oikeusaputoimistoa (Mikkeli, Savonlinna, Iisalmi,
Kuopio, Hyvinkää, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Oulu ja Oulunseutu), joista
muodostetaan viisi uutta toimistoa: Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Oulun oikeusaputoimistot. Lisäksi
Lahden oikeusaputoimiston nimi muutetaan Päijät-Hämeen
oikeusaputoimistoksi.
Lisätiedot: hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214
Tiedote 20.8.2013

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan
Patentti-
ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan.
Valituslautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään markkinaoikeuteen
ja Helsingin hallinto-oikeuteen.
Tiedote 29.10.2013 (Patentti- ja rekisterihallitus)

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments