Uusi osakeyhtiölaki herätti tehottoman lunastuslausekkeen henkiin

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:75
Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastuslauseke

Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvää
lunastuslauseketta oli muutettu vuonna 1981 siten, ettei uusi
lunastuslauseke vastannut tuolloin voimassa olleen vuoden 1978
osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä lunastusvaatimuksen esittämiselle
määrätyn ajan osalta. Tällaista lunastuslauseketta on sanotun lain
nojalla pidetty tehottomana, mistä on katsottu seuraavan, ettei
osakeyhtiössä ole ollut lunastusoikeutta (KKO:1984-II-170 KKO:1992:8).

Kiinteistöosakeyhtiön osakkeita koskeva lunastusvaatimus oli tehty
vuonna 2009 eli uuden osakeyhtiölain (624/2006) ollessa voimassa.
Huomioon ottaen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (625/2006) 4
§:n 1 momentin ja osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 7 §:n 2 momentin 5
kohdan säännökset lunastuslauseketta ei pidetty lunastusvaatimukseen
nähden tehottomana. Kysymys ei myöskään ollut uuden lain taannehtivasta
soveltamisesta.

KKO:2013:75

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments