OM: Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskeviin säännöksiin muutoksia ensi vuoden alusta

28.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Muutosten tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan kokoonpano muuttuu siten,
että lautakuntaan valitaan jatkossa vähintään yksi jäsen ensi sijassa
muita kuin ammattimaisia sijoittajia edustavien järjestöjen
ehdotuksesta. Lunastusmenettelyä muutetaan siten, että uskottua miestä
ei tarvitse valita lunastusriitaa varten, jollei se ole välttämätöntä
vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojan kannalta. Myös uskotulla
miehellä on valitusoikeus välitystuomiosta.

Muutoksia tehdään myös muun muassa säännöksiin lunastusmenettelyn
vireille tulosta ja lunastushinnan koron alkamisajankohdasta sekä
valitusoikeudesta välimiesten ja uskotun valintaa koskevaan päätökseen.

Välimiesten tekemiä lunastuspäätöksiä koskevat valitukset keskitetään
jatkossa Helsingin käräjäoikeuteen. Käytännössä valituksia tehdään
harvoin ja niistä suurin osa on tähänkin asti käsitelty Helsingin
käräjäoikeudessa.

Uudet säännökset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments