Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien

8.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta.

Asunto-osakeyhtiöiden
päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta
helpotetaan. Uudistukseen liittyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1.
maaliskuuta 2019.

Keskeisin muutos on se, että taloyhtiön
yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja
uusrakentamisesta, kun voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön on
päätettävä hankkeesta yksimielisesti.

Uudistus tuo taloyhtiöille
nykyistä enemmän toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja mittaviin
peruskorjauksiin ja lisäksi se turvaa kunkin osakkaan asumisen,
asuntovarallisuuden arvon sekä yhtiön ja osakkaiden velkojien aseman.
Muutos vauhdittaa uusien asuntojen syntymistä sekä mahdollistaa alueiden
tehokkaamman käytön ja kehittämisen.

Taloyhtiön yhtiökokous voi
päättää 4/5:n määräenemmistöllä annetuista äänistä purkamisesta ja
uusrakentamisesta, kun osakkaille tarjotaan uudet huoneistot
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tällöin uuden huoneiston käypä
arvo on vähintään vanhan arvo, vanhojen osakkaiden uusien huoneistojen
käypien arvojen keskinäinen suhde vastaa vanhojen huoneistojen arvojen
suhdetta ja uuden huoneiston hallintaoikeus vastaa likimain vanhaa
huoneistoa ja osakkaan vastikeperuste ei kasva.

Lisäksi lakiin
tulee uusia säännöksiä päätöksentekoa varten laadittavasta purkamisen ja
uusrakentamisen suunnitelmasta ja sitä koskevasta riippumattoman
asiantuntijan lausunnosta sekä niiden toimittamisesta
osakkeenomistajille ja velkojille ennen yhtiökokousta.

Jos osakas
ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä on oikeus vaatia osakkeidensa
lunastamista käypään hintaan. Lakiin lisätään myös säännökset
vähemmistöosakkeiden lunastamisesta käypään hintaan.
Osakkeenomistajalla, jolla on yli 90 prosenttia taloyhtiön osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä, on lunastusoikeus silloin, kun
peruskorjaaminen ei ole kannattavaa taloudellisesti eikä asuntojen
käytettävyyden kannalta.

Yhtiökokous voi myös 4/5:n
määräenemmistöllä päättää talouden ja käytettävyyden kannalta arvioiden
purkukuntoisen rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta sekä
selvitystilasta siten, että yhtiön netto-omaisuus jaetaan saman tien
osakkaille. Tässä tilanteessa osakkaat saavat rahoitusta esimerkiksi
uuden huoneiston hankkimiseen jostain muualta.

Purkavalla
uusrakentamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että kasvukeskusten
taloyhtiöt purkavat tai luovuttavat isojen peruskorjausten ja
-parannusten tarpeessa olevia rakennuksiaan ja tilalle rakennetaan
enemmän uusia asuntoja ja muita huoneistoja.

Tähän mennessä purkavan uusrakentamisen hankkeita on ollut vähän, koska päätökseen on vaadittu osakkaiden yksimielisyys.

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien