Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio tuo esiin sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyihin liittyviä riskejä ja hahmottelee toimia niiden torjumiseksi

Komissio on tänään esittänyt ensimmäistä kertaa kertomuksen, joka koskee eräissä EU:n jäsenvaltioissa sijoittajille suunnattuja kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä Kertomuksessa kartoitetaan voimassa olevia käytäntöjä ja määritetään tiettyjä riskejä, joita tällaiset järjestelyt merkitsevät EU:lle turvallisuuden, rahanpesun, veronkierron ja korruption osalta. Kertomuksessa todetaan, että järjestelyjen läpinäkymättömyys ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puute pahentavat näitä riskejä.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-komissio-tuo-esiin-sijoittajien-kansalaisuus-ja-oleskeluoikeusjarjestelyihin-liittyvia-riskeja-ja-hahmottelee-toimia-niiden-torjumiseksi/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Epäselvyys syntymävuodessa johti kansalaisuushakemuksen hylkäämiseen

KHO:2018:110 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Syntymäajan korjaaminen – Määräajan kuluminen Valittaja oli esiintynyt väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä kymmenen vuotta siinä vaiheessa, kun hänen kansalaisuushakemuksensa oli ollut vireillä Maahanmuuttovirastossa. Valittaja oli kuitenkin pyytänyt hakemuksen vielä vireillä ollessa maistraattia korjaamaan hänen väestötietojärjestelmään merkittyä syntymäaikaansa. Hän oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/epaselvyys-syntymavuodessa-johti-kansalaisuushakemuksen-hylkaamiseen/
13.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Dnro 41/2018 Lausuntopyyntönne: SMDno-2018-179, SM002:00/2018, 21.6.2018 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KANSALAISUUSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleisiä huomioita Kansalaisuuden menettämisellä on asianosaiselle erittäin vakavia seurauksia, mikä on esityksessä todettu ja sen merkitystä on asianmukaisesti painotettu. Tämän vuoksi kansalaisuuden menettämisen on oltava…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-hesta-laiksi-kansalaisuuslain-muuttamisesta/
21.6.2018 Oikeusuutiset

Virheellisen kielitutkintotodistuksen antaminen kansalaisuushakemuksen liitteenä ei ollut rekisterimerkintärikos

HelHO:2018:10 Rekisterimerkintärikos A oli liittänyt kansalaisuutta koskevaan hakemukseensa virheellisen kielitutkintotodistuksen, jonka perusteella Maahanmuuttovirasto olisi voinut tehdä virheellisten tietojen perusteella päätöksen kansalaisuuden myöntämisestä. Hovioikeus katsoi, ettei kielitutkintotodistuksesta ilmenevää tietoa sellaisenaan ollut tarkoitus merkitä viranomaisen rekisteriin eikä A:n voitu katsoa syyllistyneen syyttäjän rangaistusvaatimuksesta ilmenevään rekisterimerkintärikokseen. Syyte hylättiin. HelHO:2018:10

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/virheellisen-kielitutkintotodistuksen-antaminen-kansalaisuushakemuksen-liitteena-ei-ollut-rekisterimerkintarikos/
30.5.2017 Oikeusuutiset

Kansalaisuusilmoituksen jälkeen tuomittu vankeusrangaistus oli este kansalaisuuden saamiselle

KHO:2017:89 Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus Kansalaisuuslain 28 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka on täyttänyt 18 vaan ei 23 vuotta, saa ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden, jos häntä muun ohella ei ole tuomittu vankeusrangaistukseen. Kansalaisuuslain 31 §:n mukaan ilmoitukseen perustuva…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kansalaisuusilmoituksen-jalkeen-tuomittu-vankeusrangaistus-oli-este-kansalaisuuden-saamiselle/
12.4.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Alaikäisille lapsille ei tarvinnut myöntää pakolaisstatusta sillä perusteella, että heidän isänsä oli katsottu pakolaiseksi, kun lapsilla oli myös toisen EU-maan kansalaisuus

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelvä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut pakolaisstatuksen ja pakolaisen matkustusasiakirjojen myöntämistä tilanteessa, jossa isällä oli pelkästään Palestiinan kansalaisuus ja hänelle oli myönnetty pakolaisasema, ja lapset toisaalta olivat sekä Romanian että Palestiinan kansalaisia. Migrationsöverdomstolen katsoi, että lapsille ei tullut myöntää pakolaisstatusta ja pakolaisen matkustusasiakirjoja, kun heillä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ruotsin-migrationsoverdomstolen-alaikaisille-lapsille-ei-tarvinnut-myontaa-pakolaisstatusta-silla-perusteella-etta-heidan-isansa-oli-katsottu-pakolaiseksi-kun-lapsilla-oli-myos-toisen-eu-maan-kansa/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Britannian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta. Päätöksen perustelujen mukaan A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä, koska hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ollut Suomessa kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan edellyttämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kansalaisuus-olisi-pitanyt-myontaa-vaikka-hakija-oli-tilapaisesti-toissa-ulkomailla/
5.3.2015 Oikeusuutiset

KHO äänesti 4-4 kansalaisuuspäätösten purkamisesta väärien henkilötietojen vuoksi

KHO:2015:29 Kansalaisuusasia – Kansalaisuuspäätös – Väärät henkilötiedot – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Kansalaisuuden menettäminen – Perustuslailliset takeet – Purun edellytykset – Erityisen painavat syyt Maahanmuuttoviraston vuonna 2012 tekemässä purkuhakemuksessa vaadittiin vuosina 2004 ja 2005 tehtyjen kansalaisuuspäätösten purkamista. Kansalaisuutta oli haettu ja se oli myönnetty hakijoiden sukulaisten henkilötiedoilla. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kho-aanesti-4-4-kansalaisuuspaatosten-purkamisesta-vaarien-henkilotietojen-vuoksi/
24.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuushakemusten määrä kasvoi alkuvuonna huomattavasti

Tammi-kesäkuussa Suomen kansalaisuutta haki 6 103 henkilöä. Hakemusten määrä on 40 prosenttia suurempi kuin alkuvuonna 2013, jolloin kansalaisuutta haki 4 340 henkilöä Maahanmuuttovirasto laski kansalaisuushakemusten hintoja vuoden alussa. Se todennäköisesti vaikuttaa kansalaisuushakemusten määrän nousuun. Kansalaisuuden suurin hakijaryhmä oli venäläiset, jotka jättivät 1 227 hakemusta (1–6/2013: 1 014). Toiseksi eniten kansalaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-kansalaisuushakemusten-maara-kasvoi-alkuvuonna-huomattavasti/
15.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on riittävä kielitaito. Hakijan on osattava tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä tai näiden sijasta vastaavaa suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä Tietyissä tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan kuitenkin poiketa. Poikkeaminen ei ole automaattista, vaan harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tätä varten hakijan on liitettävä hakemukseensa asiaan liittyvät todistukset ja selvitykset. Pyyntöä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-kansalaisuuslain-kielitaitoedellytyksesta-poiketaan-vain-harvoin/