Epäselvyys syntymävuodessa johti kansalaisuushakemuksen hylkäämiseen

17.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:110

Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Syntymäajan korjaaminen – Määräajan kuluminen

Valittaja oli esiintynyt
väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä kymmenen vuotta
siinä vaiheessa, kun hänen kansalaisuushakemuksensa oli ollut vireillä
Maahanmuuttovirastossa. Valittaja oli kuitenkin pyytänyt hakemuksen
vielä vireillä ollessa maistraattia korjaamaan hänen
väestötietojärjestelmään merkittyä syntymäaikaansa. Hän oli pyyntönsä
tueksi esittänyt syntymätodistuksen. Valittajan ei näin ollen ollut
katsottava esiintyneen ennen kansalaisuushakemusta koskevan päätöksen
tekemistä kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla
vähintään viimeksi kulunutta kymmentä vuotta väestötietojärjestelmästä
ilmenevällä henkilöllisyydellä.

Edellä olevan johdosta
asiassa oli otettava kantaa siihen, oliko valittajan pyytämää korjausta
syntymäaikaan kuitenkin pidettävä kansalaisuuslain 6 §:n 4 momentissa
tarkoitetulla tavalla vähäisenä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
viiden vuoden eroa ilmoitetuissa syntymäajoissa ei ollut pidettävä
mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla vähäisenä. Pyyntö
valittajan henkilöllisyyden muuttamiseen oli näin ollen katkaissut
kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan kulumisen.
Sillä seikalla, että pyydettyä muutosta ei ollut merkitty
väestötietojärjestelmään, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments