KHO äänesti 4-4 kansalaisuuspäätösten purkamisesta väärien henkilötietojen vuoksi

5.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:29

Kansalaisuusasia – Kansalaisuuspäätös – Väärät henkilötiedot – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Kansalaisuuden menettäminen – Perustuslailliset takeet – Purun edellytykset – Erityisen painavat syyt

Maahanmuuttoviraston vuonna 2012 tekemässä purkuhakemuksessa
vaadittiin vuosina 2004 ja 2005 tehtyjen kansalaisuuspäätösten
purkamista. Kansalaisuutta oli haettu ja se oli myönnetty hakijoiden
sukulaisten henkilötiedoilla.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että perustuslain 5 §:n 2 momentti, jonka mukaan Suomen
kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla,
ei rajoittanut mahdollisuutta hakea purkua lainvoiman saaneeseen
kansalaisuuspäätökseen.

Purkuhakemuksen kohteena olleet
kansalaisuuspäätökset olivat tulleet lainvoimaisiksi yli viisi vuotta
ennen kuin Maahanmuuttovirasto teki päätösten purkamista koskevan
hakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Päätökset olisi siten voitu
purkaa vain erityisen painavista syistä. Purkuhakemuksessa ei ollut
tuotu esille mitään sellaisia kansalaisuuden saaneiden henkilöiden
taustaan tai henkilöön liittyviä seikkoja, joiden perusteella he eivät
muutoin olisi täyttäneet kansalaisuuden saamisen edellytyksiä.
Purkuhakemus hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments