Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.12.2021 Oikeusuutiset

KKO kuuli luvattomasti palauttamatta jätettyjä lapsia ja päätti olla palauttamatta heitä Espanjaan

KKO:2021:93 Lapsen palauttaminen – Haagin sopimus – Bryssel IIa -asetus – Lapsen osallisuusoikeudet Äiti oli jättänyt luvattomasti palauttamatta vanhempiensa yhteishuollossa olevat noin 11 ja 13,5 vuoden ikäiset lapset heidän asuinpaikkanaan olleeseen Espanjaan. Korkeimman oikeuden suorittamassa kuulemisessa lapset vastustivat palauttamistaan. Korkein oikeus hylkäsi lasten palauttamista koskevan hakemuksen arvioituaan ratkaisun perusteluista ilmenevällä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kko-kuuli-luvattomasti-palauttamatta-jatettyja-lapsia-ja-paatti-olla-palauttamatta-heita-espanjaan/
20.9.2021 Tiedotteet

Asianajajat tarjoavat jälleen maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomen

Asianajajien vapaaehtoistyönä järjestämä maksuton asianajajapäivystystoiminta on pitkän tauon jälkeen jälleen pyörähtänyt käyntiin. Useilla paikkakunnilla ympäri Suomea järjestettävässä päivystyksessä neuvotaan kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Moni asianajajapäivystyksen asiakkaista hakee neuvoa perhe-, perintö- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/asianajajat-tarjoavat-jalleen-maksutonta-oikeusneuvontaa-ympari-suomen/
23.11.2020 Tiedotteet

Asianajajat antavat maksutonta oikeusneuvontaa nyt myös Salossa

Asianajajien vapaaehtoistyönä järjestämä asianajajapäivystystoiminta käynnistyy nyt myös Salossa. Ensimmäinen päivystys järjestetään 3.12.2020 klo 17.00–18.30 Salon pääkirjastossa, jossa paikalliset asianajajat antavat kerran kuussa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Asianajajaliiton paikallisosastot järjestävät…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/asianajajat-antavat-maksutonta-oikeusneuvontaa-nyt-myos-salossa/
10.9.2020 Tiedotteet

Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomen

Asianajajien vapaaehtoistyönä järjestämässä päivystyksessä useilla paikkakunnilla ympäri Suomea saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Asianajajaliiton maksuttomassa asianajajapäivystyksessä kävi viime vuonna noin 1 240 henkilöä. Määrä on hieman vähemmän kuin aiempina…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/asianajajat-tarjoavat-maksutonta-oikeusneuvontaa-ympari-suomen-2/
7.9.2020

Helsinki Pride

Asianajajaliitto Helsinki Pride -yhteisön kumppanina Ylpeydellä kumppanina Asianajajaliitto edistää toiminnallaan kaikille kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä puolustaa oikeusvaltioperiaatteita oikeusolojen kehittäjänä. Helsinki Priden kumppanina haluamme kiinnittää huomiota erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, mutta myös muistuttaa yhdenvertaisuudesta lain edessä. Olemme toimineet Helsinki Pride -yhteisön kumppanina jo vuodesta 2021.…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/pride/
25.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto toteaa seuraavaa.   Oikeusvaltioperiaate on yksi kantavia järjestäytyneen yhteiskunnan perusasioita. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää jokaisen yksilön oikeusturvan toteutumista, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliitto kannattaa linjausta nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi pääteemaksi selonteossa. Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on välttämätöntä niin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteon-valmistelusta/
27.3.2020 Tiedotteet

Loppukevään asianajajapäivystys peruttu useimmilla paikkakunnilla

Koronavirustilanteen vuoksi useimpien paikkakuntien asianajajapäivystykset on peruttu ainakin huhtikuun loppuun asti tai koko loppukevään osalta.  Asianajajapäivystys on Suomen Asianajajaliiton paikallisosastojen valtakunnallisesti organisoimaa maksutonta oikeudellista neuvontaa. Pääosin kirjastojen tiloissa järjestetyissä päivystystilaisuuksissa asianajaja kertoo, onko asiakkaan tilanteessa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/loppukevaan-asianajajapaivystys-peruttu-useimmilla-paikkakunnilla/
29.1.2020 Oikeusuutiset

Yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä ryhdytään uudistamaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön uudistamista. Työ on osa hallituksen ylivelkaantumisen ehkäisyn kokonaisuutta. Saneeraustyöryhmän tavoitteena on edistää erityisesti yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Velkajärjestelytyöryhmän tavoitteena puolestaan on nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Uudistuksilla toteutetaan EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja pääministeri…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yrityssaneerausta-ja-velkajarjestelya-ryhdytaan-uudistamaan/
8.1.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta esitykseksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Oikeusministeriö Lausuntopyyntönne 2.12.2019, dnro VN/6456/2019 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa pidetään tarkoituksenmukaisena kumota 1.9.2016 voimaan tulleet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan vaikuttaneet lakimuutokset koskien valitusaikojen lyhentämistä ja oikeusavun saannin rajoittamista turvapaikkapuhuttelussa sekä palata asiakohtaisista palkkioista todelliseen ajankäyttöön perustuvaan palkkioon. Asiaa on tarkasteltu objektiivisten tutkimustulosten valossa ja päädytty perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen ratkaisuehdotukseen. Esitys on kaikilta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/lausunto-luonnoksesta-esitykseksi-turvapaikanhakijoiden-oikeusturvan-vahvistamista-koskevaksi-lainsaadannoksi/
17.12.2019 Tiedotteet

Kampanja innosti kansalaisia teettämään testamentteja – Asianajajat laativat yli 160 testamenttia hyväntekeväisyyteen

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu oli kampanja, jossa asianajajat ja hyväntekeväisyysjärjestöt lisäsivät yhteistyössä kansalaisten tietoisuutta testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta. Asianajajat laativat marraskuun 2019 kampanja-aikana kaikkiaan 163 ilmaista testamenttia. Maksuttomuuden ehtona oli, että testamentissaan henkilö ohjasi vähintään tietyn osan omaisuudestaan hänelle tärkeään hyväntekeväisyyskohteeseen, joka oli valittu kampanjassa mukana olleista järjestöistä.  Suomen Asianajajaliiton ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteistyökampanja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kampanja-innosti-kansalaisia-teettamaan-testamentteja-asianajajat-laativat-yli-160-testamenttia-hyvantekevaisyyteen/