KKO kuuli luvattomasti palauttamatta jätettyjä lapsia ja päätti olla palauttamatta heitä Espanjaan

23.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:93 Lapsen palauttaminen – Haagin sopimus – Bryssel IIa -asetus – Lapsen osallisuusoikeudet

Äiti oli jättänyt luvattomasti palauttamatta vanhempiensa yhteishuollossa olevat noin 11 ja 13,5 vuoden ikäiset lapset heidän asuinpaikkanaan olleeseen Espanjaan. Korkeimman oikeuden suorittamassa kuulemisessa lapset vastustivat palauttamistaan. Korkein oikeus hylkäsi lasten palauttamista koskevan hakemuksen arvioituaan ratkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla lasten mielipiteen merkitystä asiassa.

Korkein oikeus kuuli C:tä ja D:tä, kumpaakin erikseen, heidän näkemystensä selvittämiseksi. Kuuleminen toimitettiin C:n ja D:n kotipaikkakunnalla siten, että läsnä olivat lasten lisäksi vain jaoston puheenjohtaja ja esittelijä sekä asiantuntija-avustaja ja tulkki.
Asiaan osallisille toimitettiin seloste lapsen kuulemisessa esiin tulleista seikoista, joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisemiseen. Heille varattiin tilaisuus lausua käsityksensä selosteesta. A ja B toimittivat lausumansa Korkeimmalle oikeudelle.

KKO:2021:93

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments