Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.5.2019 Oikeusuutiset

Kun rakennuspaikat muodostuivat rakennuskaavan vahvistamisella, haitankorvauksia ei voitu perustaa siihen, että paikkaan olisi aikaisemmin voitu rakentaa omarantaisia pientaloja

KKO:2019:49 Lunastuslaki – Korvauksen määrääminen – Lunastuskorvaus – Haitankorvaus Maankäyttö – ja rakennuslaki Ennestään rakentamattomalta asemakaava-alueelta oli luovutettu määräaloja, jotka sisälsivät kaavan mukaisen rakennuspaikan ja siihen rajoittuvaa rantapuistoksi osoitettua aluetta. Lohkomisessa rakennuspaikasta ja puistoalueen osasta oli muodostettu eri kiinteistöt. Myöhemmin kunta lunasti puistoalueella sijaitsevat tilat. Korkein oikeus katsoi, että asuinkiinteistö…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kun-rakennuspaikat-muodostuivat-rakennuskaavan-vahvistamisella-haitankorvauksia-ei-voitu-perustaa-siihen-etta-paikkaan-olisi-aikaisemmin-voitu-rakentaa-omarantaisia-pientaloja/
12.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

Dnro 17/2017 Lausuntopyyntönne: MMM020:00/2015, 585/01.01/2017, 1.1.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAIN, KIINTEISTÖREKISTERILAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KOLMIULOTTEISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA SÄÄTÄMISEKSI Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 1.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön, jonka johdosta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on päättänyt antaa lausuntonsa otsikkoasiasta. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa: 1. Esityksen tavoitteet ja lausunnon tausta Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kolmiulotteisesta-kiinteistonmuodostamisesta-saatamiseksi/
25.8.2016 Oikeusuutiset

Kaavoitetullakin alueella oman asunnon myynnin verovapaus koskee rakennuspaikkaa vain enintään 10.000 neliön alalta

Turun HAO: Ennakkoratkaisu – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Pinta-ala – Kaavoitettu alue A omistaa kiinteistön, joka on pinta-alaltaan 20 388 neliömetriä. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus sitä palvelevine rakennuksineen. Alueella on voimassa ranta-asemakaava, jota koskeva muutos on vahvistettu vuonna 2010. Kiinteistö muodostaa asemakaavan mukaan pientalojen korttelin (AO-1), jonne saa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/kaavoitetullakin-alueella-oman-asunnon-myynnin-verovapaus-koskee-rakennuspaikkaa-vain-enintaan-10-000-nelion-alalta/
22.8.2016 Oikeusuutiset

LED-valotaulut eivät sovi risteysalueelle liikennevalojen läheisyyteen

KHO:2016:122 Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen Kunta oli myöntänyt toimenpideluvan vaihtuvakuvaisen led-mainoslaitteen sijoittamiselle asemakaava-alueelle siten, että mainoslaite sijoittui pysäköintialueelle maantien 110 ja kokoojakadun risteykseen liikennevalojen läheisyyteen. Hallinto-oikeus oli kumonnut toimenpideluvan ELY-keskuksen valituksesta sillä perusteella, että kyseisellä paikalla vaihtuvakuvainen, värikäs ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/led-valotaulut-eivat-sovi-risteysalueelle-liikennevalojen-laheisyyteen/
14.2.2016 Oikeusuutiset

Kaupungilla on tietyin edellytyksin oikeus lunastaa valtion omistama tontti

KKO:2016:7 Maankäyttö- ja rakennuslaki – Kunnan lunastusoikeus asemakaava-alueella Kaupunki oli vaatinut maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n 1 momentin nojalla valtion omistaman asemakaavan mukaisen yleisen rakennuksen tontin lunastamista. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin– ettei lunastusta estänyt se, että valtio omisti tontin, mutta– ettei kaupungilla kuitenkaan ollut oikeutta lunastaa tonttia, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/kaupungilla-on-tietyin-edellytyksin-oikeus-lunastaa-valtion-omistama-tontti/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Venevalkamaoikeudelle oli edellytykset asemakaava-alueella

KKO:2014:38 Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite – Kulkuyhteys Yksityistie – Tieoikeus – Autopaikkaoikeus – Venevalkamaoikeus Saarikiinteistöjen omistaja vaati, että kiinteistöjen hyväksi perustetaan kulkuyhteyden järjestämiseksi tie-, autopaikka- ja venevalkamaoikeudet mantereelle. Maaoikeus määräsi kulkuyhteyden järjestettäväksi asemakaavaan merkityn venevalkama-alueen (LV) kautta. Kysymys siitä, täyttyivätkö oikeuksien perustamisen edellytykset. KKO:2014:38

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/venevalkamaoikeudelle-oli-edellytykset-asemakaava-alueella/
13.6.2013 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö: Muutoksenhaku maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa

Tarkastelussa kaavat, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset sekä valituslupa-asiat Selvityksen kohteena ovat hallintotuomioistuinten ratkaisut yleis- ja asemakaava-asioissa, suunnittelutarveratkaisuissa ja poikkeamispäätöksissä sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalaan kuuluvat valituslupa-asioissa. Selvitys liittyy ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointityöhön ja on osa maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista koskevaa seurantaa. Selvitysaineisto on käsittänyt hallintotuomioistuinten päätökset 1033 kuntakaavasta ,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/ymparistoministerio-muutoksenhaku-maankaytto-ja-rakennuslain-mukaisissa-asioissa/
17.4.2023 Oikeusuutiset

Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus koskee myös kaavoitetulla alueella rakennuspaikan enintään 10.000 neliön pinta-alaa

Vaa­san HAO: Tuloverotus – Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus – Rakennuspaikan pinta-ala – Kaavoitettu alue A oli omistanut X:n kaupungissa asemakaavan mukaisen tontin, jonka pinta-ala oli ollut 19 503 neliömetriä. Tontilla oli sijainnut asuinrakennus, josta yli puolta A oli omistusaikanaan käyttänyt omana ja perheensä vakituisena asuntona tuloverolain 48 §:n 1 momentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/oman-asunnon-luovutusvoiton-verovapaus-koskee-myos-kaavoitetulla-alueella-rakennuspaikan-enintaan-10-000-nelion-pinta-alaa/
23.2.2023 Oikeusuutiset

Valituslupajärjestelmä ja asioiden sähköinen käsittely lyhentäneet asioiden käsittelyaikaa KHO:ssa

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui viime vuonna ratkaistavaksi kaikkiaan 3 713 asiaa, mikä on lähes 400 asiaa vähemmän kuin vuonna 2021. KHO ratkaisi viime vuonna yhteensä 3 757 asiaa ja vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrä painui historiallisen pieneksi, 2 094 asiaan. Suurin asiaryhmä oli edelleen ulkomaalaisasiat, joiden osuus kaikista saapuneista asioista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/valituslupajarjestelma-ja-asioiden-sahkoinen-kasittely-lyhentaneet-asioiden-kasittelyaikaa-khossa/
12.10.2022 Oikeusuutiset

MAO arvioi edellyttikö asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos kaikkien osakkeenomistajien suostumusta

As. Oy Helsingin Runeberginkatu 4 B:n varsinainen yhtiökokous on 2.6.2020 päättänyt muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä muun ohella lisäämällä sen 4 §:ään uuden 4 momentin. Kokouksessa on ollut edustettuna 3 726 osaketta yhtiön yhteensä 14 760 osakkeesta, joista 10 000 on oikeuttanut hallitsemaan asuinhuoneistoja ja 4 760 on oikeuttanut hallitsemaan toimistotiloja, liiketiloja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/mao-arvioi-edellyttiko-asunto-osakeyhtion-yhtiojarjestyksen-muutos-kaikkien-osakkeenomistajien-suostumusta/