Kun kaavan mukaiseen rakennusoikeuteen oli jo myönnetty poikkeamislupa, ei rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 4,5 m2 lisäylitystä voitu enää pitää vähäisenä

14.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Vähäinen poikkeaminen – Rakennusoikeus – Aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitys

Rakennus- ja lupalautakunta oli myöntänyt rivitalon rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena rakennusoikeuden ylityksen 4,5 m2:llä. Rakennushankkeelle oli jo lainvoimaisella poikkeamispäätöksellä muun ohella sallittu 129 m2:n ylitys asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että rakennusluvan yhteydessä myönnettävän poikkeamisen vähäisyyttä arvioitaessa oli otettava huomioon aikaisemmalla poikkeamispäätöksellä samasta ja muista seikoista myönnetyt poikkeamiset.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka vähäisenä poikkeamisena rakennusluvan yhteydessä sallittu rakennusoikeuden ylitys 4,5 m2:llä oli sellaisenaan määrältään pieni, poikkeamisen vähäisyyttä arvioitaessa oli otettava huomioon poikkeamispäätöksellä asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta jo myönnetty 129 m2:n ylitys. Rakennusluvan yhteydessä myönnettyä poikkeamista ei tässä tilanteessa voitu pitää vähäisenä. Rakennus- ja lupalautakunnan päätös tuli kumota lainvastaisena.

KHO:2022:90

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments