KKO: Kaupungin lunastaessa tontista katualuetta on lunastuskorvausta määrättäessä lähdettävä siitä, että tonttin jokainen osa on samanarvoinen

2.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:63 Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Samanarvoisuusperiaate

Kaupunki oli lunastanut asunto-osakeyhtiöiden omistamista tonteista osia asemakaavan mukaiseksi katualueeksi. Lunastusta edeltänyt asemakaavan muutos ei ollut vähentänyt tonttien rakennusoikeuden määrää, ja lunastus oli kohdistunut asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuoliseen tonttien osaan. Lunastettavista alueista suoritettiin korvausta siten, että perusteena käytettiin edellisen asemakaavan mukaista liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueen käyttötarkoitusta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että lunastuskorvaus oli määrättävä niin sanotun samanarvoisuusperiaatteen mukaisesti siten, että asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaisten tonttien jokainen osa oli samanarvoinen. (Ään.)

KKO:2021:63

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments