Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Kaupungin lunastaessa tontista katualuetta on lunastuskorvausta määrättäessä lähdettävä siitä, että tonttin jokainen osa on samanarvoinen

KKO:2021:63 Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Samanarvoisuusperiaate Kaupunki oli lunastanut asunto-osakeyhtiöiden omistamista tonteista osia asemakaavan mukaiseksi katualueeksi. Lunastusta edeltänyt asemakaavan muutos ei ollut vähentänyt tonttien rakennusoikeuden määrää, ja lunastus oli kohdistunut asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuoliseen tonttien osaan. Lunastettavista alueista suoritettiin korvausta siten, että perusteena käytettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-kaupungin-lunastaessa-tontista-katualuetta-on-lunastuskorvausta-maarattaessa-lahdettava-siita-etta-tonttin-jokainen-osa-on-samanarvoinen/
2.12.2020 Oikeusuutiset

Lohkomistoimitus ei poistanut yksityiseltä vesijättöalueelta vesijätön luonnetta, alue oli siten lunastuskelpoista vesijättöä

KKO:2020:92 Kiinteistönmuodostamislaki – Vesijättö – Lunastamisen edellytykset Vesijätön lunastustoimituksessa oli katsottu, että toimituksen kohteena oleva yksityinen vesijättö oli menettänyt lunastuskelpoisen vesijätön luonteensa oltuaan lohkomistoimituksen kohteena. Maaoikeus katsoi, että lunastettavaksi haettu alue oli edelleen lunastettavissa olevaa yksityistä vesijättöä. Maaoikeus palautti asian takaisin toimitukseen vesijätön lunastuksen varsinaisten edellytysten arvioimiseksi. Korkeimman oikeuden tuomiosta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lohkomistoimitus-ei-poistanut-yksityiselta-vesijattoalueelta-vesijaton-luonnetta-alue-oli-siten-lunastuskelpoista-vesijattoa/
5.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tontinosan arvon määrittämisestä lunastusmenettelyssä

KKO:2019:51 Kiinteistönmuodostamislaki – Tontinosan lunastaminen A sekä B ja C yhdessä omistivat asemakaavan mukaiseen tonttiin sisältyvät kiinteistöt. Kummankin kiinteistön omistajat olivat toimituksessa esittäneet kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaisen muiden tontinosien lunastamista koskevan vaatimuksen. B:n ja C:n tontinosalla, jonka pinta-ala oli A:lle kuuluvaa tontinosaa suurempi, sijaitsi A:n omistamia rakennuksia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-tontinosan-arvon-maarittamisesta-lunastusmenettelyssa/