Ennakkopäätös tontinosan arvon määrittämisestä lunastusmenettelyssä

5.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:51 Kiinteistönmuodostamislaki – Tontinosan lunastaminen

A sekä B ja C yhdessä omistivat asemakaavan mukaiseen tonttiin sisältyvät kiinteistöt. Kummankin kiinteistön omistajat olivat toimituksessa esittäneet kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaisen muiden tontinosien lunastamista koskevan vaatimuksen. B:n ja C:n tontinosalla, jonka pinta-ala oli A:lle kuuluvaa tontinosaa suurempi, sijaitsi A:n omistamia rakennuksia.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein B:n ja C:n tontinosalla sijaitsevat A:n omistamat rakennukset otettiin huomioon määritettäessä A:n tontinosan arvoa. A:n tontinosa katsottiin arvokkaammaksi. A:lla oli siten etuoikeus lunastaa muut tontinosat.

 

Avainsanat