Kun rakennuspaikat muodostuivat rakennuskaavan vahvistamisella, haitankorvauksia ei voitu perustaa siihen, että paikkaan olisi aikaisemmin voitu rakentaa omarantaisia pientaloja

24.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:49 Lunastuslaki – Korvauksen määrääminen – Lunastuskorvaus – Haitankorvaus Maankäyttö – ja rakennuslaki

Ennestään rakentamattomalta asemakaava-alueelta oli luovutettu määräaloja, jotka sisälsivät kaavan mukaisen rakennuspaikan ja siihen rajoittuvaa rantapuistoksi osoitettua aluetta. Lohkomisessa rakennuspaikasta ja puistoalueen osasta oli muodostettu eri kiinteistöt. Myöhemmin kunta lunasti puistoalueella sijaitsevat tilat.

Korkein oikeus katsoi, että asuinkiinteistö ja lunastettu erillistila eivät muodostaneet yhtenäistä käyttöyksikköä ja että lunastuksesta ei aiheutunut asuinkiinteistölle korvattavaa haittaa rantayhteyden menettämisen perusteella. Ks. KKO:1993:13

Avainsanat