Kaupungilla on tietyin edellytyksin oikeus lunastaa valtion omistama tontti

14.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:7

Maankäyttö- ja rakennuslaki – Kunnan lunastusoikeus
asemakaava-alueella

Kaupunki oli vaatinut maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n 1 momentin
nojalla valtion omistaman asemakaavan mukaisen yleisen rakennuksen
tontin lunastamista. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin
– ettei lunastusta estänyt se, että valtio omisti tontin, mutta

ettei kaupungilla kuitenkaan ollut oikeutta lunastaa tonttia, koska
sitä ei ollut selvästi asemakaavassa tarkoitettu kaupungin tarpeisiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments