21.5.2021

Varapuheenjohtajan katsaus: Jopa juristi on sopeutuvainen eläin

Ensimmäinen vuosi Asianajajaliiton varapuheenjohtajana on tulossa päätökseen. Vuotta voi kuvata tapahtumarikkaaksi, vaikka lähes kaikki tapahtumat perinteisessä mielessä on joko jouduttu peruuttamaan tai siirtämään virtuaalisiksi. Etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ja oikeuden istunnoistakin on muodostunut uusi normaali.

Päivätyössään oikeusvaltion turvaajina asianajajat ovat pärjänneet hienosti. Asianajajat ja koko oikeudenhoitoon osallistuva juristikunta kokonaisuudessaan on tosipaikan edessä todettu sopeutuvaiseksi. Vuoden 2020 kevään ihmettelyn jälkeen oikeusturvaa on tuotettu joustavasti muuttuneissa oloissa. Keväällä 2020 syntyneitä jutturuuhkiakin päästiin purkamaan erityisesti viime syksynä, vaikka koville se ottikin monella. Moni huomasi viimeistään tässä vaiheessa, että kovin paljon työtahtia ei voi kiristää ilman, että seuraukset näkyvät muilla elämänalueilla, jopa terveydessä.

Poikkeusolojen aikana yleistynyt etätyö on omiaan hämärtämään työn ja vapaan suhdetta entisestään. Kodin tai muun vapaa-ajan viettopaikan muututtua työpaikaksi ja toisaalta kodin ulkopuolisten harrastusmahdollisuuksien vähenemisen myötä työ saattaa vallata yhä suuremman osuuden päivästä ja kuormitus kasvaa huomaamatta. Jaksamisesta ja riittävästä palautumisesta huolehtiminen on kuitenkin tärkeää, koska työura ei ole pikamatka, vaan kestävyyslaji.

Työn määrästä, työpäivien pituudesta sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta on keskusteltu paljon viime viikkona. Päätimme jo keväällä liittyä pohjoismaiseen tutkimukseen työhyvinvoinnista. Toivottavasti saamme pian tutkimustietoa alan työoloista. Asianajajaliitto ei jäänyt myöskään odottelemaan tutkimustuloksia, vaan julkaisi oman työhyvinvointihaasteensa, johon eri kokoiset asianajotoimistot ovat kiitettävästi liittyneet. Uskon, että työhyvinvoinnin esiin nostamisella ja pelkällä keskustelullakin on jo positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin.

Lakimiesliitto nosti juuri asianmukaisesti esiin näkökannan, että työntekijöiden työajasta huolehtiminen on myös työnantajien lakisääteinen tehtävä. Asianajajat, kuten varmasti muutkin työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ammattikunnat, korostavat helposti työnsä erityispiirteitä. Asianajajat eivät voi korottaa itseään lain yläpuolelle. On olemassa paljon ammatteja, joissa työtä tehdään epätavallisina työaikoina joko satunnaisesti tai säännöllisesti ja silti onnistutaan noudattamaan työaikalakia. Asianajaja ei voi karata oikeussalista työajan päättyessä, mutta yhtälailla kirurgi tai sairaanhoitaja eivät voi jättää leikkaussalia kesken leikkauksen. Toivottavasti selittelyistä päästään viimein toimiin viimeisissäkin työpaikoissa.

Asianajajaliiton toiminta on viime vuoden aikana kokenut varsinaisen digiloikan, kulunutta termiä lainatakseni. Vaikka muutos on tapahtunut pakon edessä, muutoksen hedelmät ovat käytössämme myös jatkossa. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin,  sanotaan. Erityisesti koulutustoiminnan sekä asianajajatutkinnon siirtyminen täysin virtuaalisiksi ovat saavutuksia, joista Asianajajaliitto on ylpeä. Kiitos kuuluu koulutustoiminnasta ja tutkinnosta huolehtineille Asianajajaliiton henkilöstölle ja luottamusmiehille.

Asianajajaliiton omat sähköiset asiointikanavat on saatu käyttöön tänä keväänä. Vuonna 2018 aloitettu hanke on ollut Asianajajaliitolle mittava ja vaatinut sekä huomattavan määrän varoja että henkilökunnan resursseja. Lopullinen tulos on kuitenkin meistä käyttäjistä kiinni. Viimeisten tilastojen perusteella monilla kollegoilla on omat tiedot ASSIssa vielä päivittämättä. Tietojen päivittäminen olisi tärkeää erityisesti viranomaisille suunnattujen päivystystoimintojen toimivuuden kannalta. Asianajajaliiton markkinoidessa päivystyspalvelua viranomaistahoille palvelusta on varmasti hyötyä viranomaisille.

Asianajajaliiton henkilökunnan johdossa tapahtui vuoden vaihteessa isoja muutoksia, kun neljän hengen johtoryhmästä kaksi vaihtui. Menetimme paljon kokemusta ja osaamista, mutta saimme tilalle uutta intoa ja ajatuksia Asianajajaliiton toiminnan kehittämiseksi.

Huolimatta siitä, että etäyhteyksiin on totuttu sekä työssä että muussa toiminnassa, kuten luottamustoimien hoitamisessa, etäyhteydet eivät kuitenkaan korvaa täysin ihmisten kohtaamista. Asianajajaliitolla on tärkeitä hankkeita, kuten sääntelyuudistus, jotka odottavat Asianajajaliiton valtuuskunnan lähikokousta. Keskustelua varsinkaan isommalla forumilla ei voida korvata etäyhteyksin. On siis vain jatkettava uusien tapahtumien suunnittelua ja toivottava, että pääsisimme kohta tapaamaan toisiamme.

Kirjoittaja

Eero-Pekka Uotila

Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja, asianajaja

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments