Generic filters
Exact matches only
13.11.2023 Oikeusuutiset

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarit hyväksyivät itselleen eettisen ohjeiston

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES STATEMENT OF THE COURT REGARDING THE CODE OF CONDUCT The undersigned Justices are promulgating this Code of Conduct to set out succinctly and gather in one place the ethics rules and principles that guide the conduct of the Members of the Court. For the…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/yhdysvaltain-korkeimman-oikeuden-tuomarit-hyvaksyivat-itselleen-eettisen-ohjeiston/
1.7.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa korkeimpien oikeuksien yhteistyön laajentamista

Ylimpien tuomioistuinten yhteistyön kehittämismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä katsoo, että nykyistä laajempi yhteistyö korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä olisi hyödyllistä. Näin niiden ratkaisukäytäntö samoissa lainsoveltamiskysymyksissä voisi muodostua mahdollisimman yhtenäiseksi. Korkein oikeus (KKO) käsittelee rikos- ja riita-asioita sekä maaoikeus- ja vakuutusasioita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) puolestaan käsittelee valituksia viranomaisten ja hallintotuomioistuinten päätöksistä. Nykyisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tyoryhma-ehdottaa-korkeimpien-oikeuksien-yhteistyon-laajentamista/
8.11.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivuilla vapaasti tutustuttavaksi menettelyllisiä asiakirjoja ja oikeuskäytäntöä

Asiakirjat ovat peräisin Euroopan unionin tuomioistuinverkoston tietokannasta. Euroopan unionin tuomioistuinverkosto (RJUE) perustettiin Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin sekä jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenttien aloitteesta unionin tuomioistuimessa 27.3.2017 pidetyillä tuomaripäivillä. Samaisilla tuomaripäivillä juhlistettiin myös Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotispäivää. Käytyjen keskustelujen taustalla oli yhteinen intressi vahvistaa tuomioistuinten välistä yhteystyötä Euroopassa korkealaatuisen lainkäytön…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/euroopan-unionin-tuomioistuimen-verkkosivuilla-vapaasti-tutustuttavaksi-menettelyllisia-asiakirjoja-ja-oikeuskaytantoa/
4.9.2018 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Virasto aloittaa toimintansa vuonna 2020 Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti selvästi parhaana pääkaupunkiseutua. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet selvitykset sijaintipaikasta vuonna 2018. Näissä selvityksissä parhaaksi sijaintipaikaksi nousi Vantaa. Tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi ilmaisi kiinnostuksensa yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea.  – Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/tuomioistuinvirasto-sijoitetaan-vantaalle/
1.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat jatkossa pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa. Suomessa näitä kansallisia tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Neuvoa-antavaa lausuntoa voidaan pyytää Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien tulkinnasta ja soveltamisesta. Uudella järjestelmällä pyritään tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Järjestelmä myös lisää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-ihmisoikeussopimuksen-neuvoa-antavien-lausuntojen-jarjestelma-voimaan/
20.6.2017 Oikeusuutiset

KKO kannattaa asianajajajäsentä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta Viite: Lausuntopyyntö tuomioistuinviraston perustamisesta (OM 9/021/2016) 21.4.2017(Lausuntopyynnön kysymykset kursivoituina) Kannatatteko vai vastustatteko tuomioistuinviraston perustamista? Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Mikä on yleinen arvionne toimikunnan ehdotuksesta? Yleistä Korkein oikeus on jo tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä (KM 2003:3) 26.5.2004 antamassaan lausunnossa, samoin kuin viimeksi selvitysmiesten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kko-kannattaa-asianajajajasenta-tuomioistuinviraston-johtokuntaan/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
5.10.2014 Oikeusuutiset

KHO eri linjalla KKO:n kanssa ne bis in idem -asiassa

KHO:2014:145 Henkilökohtaisen tulon verotus – Jälkiverotus – Veronkorotus – Kaksi rangaistusta – Ne bis in idem -periaate A:lle on määrätty jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta annetun lain (781/2013) voimaantuloa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kho-eri-linjalla-kkon-kanssa-ne-bis-in-idem-asiassa/
8.5.2014 Oikeusuutiset

OM: Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta Selvitysmiesten työ valmistuu helmikuun alkuun mennessä. Viraston mahdollinen perustaminen valmistellaan erikseen asetettavassa laajapohjaisessa toimikunnassa. Tuomioistuinviraston perustamista ehdotettiin maaliskuussa 2013 valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa. Enin osa tuomioistuinten keskushallintotehtävistä kuuluu nykyisin oikeusministeriölle, kun useimmissa muissa maissa, esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa erillinen viranomainen hoitaa näitä tehtäviä. Eräitä tuomioistuinlaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/om-tuomioistuinten-keskushallintoa-ryhdytaan-selvittamaan/
7.5.2014 Oikeusuutiset

Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta. Selvitysmiesten työ valmistuu helmikuun alkuun mennessä. Viraston mahdollinen perustaminen valmistellaan erikseen asetettavassa laajapohjaisessa toimikunnassa. Tuomioistuinviraston perustamista ehdotettiin maaliskuussa 2013 valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa. Enin osa tuomioistuinten keskushallintotehtävistä kuuluu nykyisin oikeusministeriölle, kun useimmissa muissa maissa, esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa erillinen viranomainen hoitaa näitä tehtäviä. Eräitä tuomioistuinlaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tuomioistuinten-keskushallintoa-ryhdytaan-selvittamaan/