Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

1.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat jatkossa pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa.

Suomessa näitä kansallisia tuomioistuimia ovat
korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja
vakuutusoikeus.

Neuvoa-antavaa
lausuntoa voidaan pyytää Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen
pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien tulkinnasta ja soveltamisesta.

Uudella
järjestelmällä pyritään tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen
täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Järjestelmä myös lisää Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten
vuorovaikutusta.

Tähän mennessä neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmän on hyväksynyt kymmenen Euroopan neuvoston jäsenvaltiota.

Lisätietoja pöytäkirjasta on saatavilla myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kotisivuilla.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments