Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

4.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Virasto aloittaa toimintansa vuonna 2020

Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston
toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti selvästi
parhaana pääkaupunkiseutua. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet
selvitykset sijaintipaikasta vuonna 2018. Näissä selvityksissä parhaaksi
sijaintipaikaksi nousi Vantaa. Tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi
ilmaisi kiinnostuksensa yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea. 

– Tuomioistuinvirastolla
rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja tuomioistuimien
väliin. Kansalaisten oikeusturvan ja yhteiskuntajärjestyksen
ydinpilarina on vahva luottamus tuomioistuimiin. Viraston ja sitä kautta
tuomioistuimien toimintakyvyn ja taloudellisen tehokkuuden pitää olla
paras mahdollinen.  Asiantuntijaselvityksissä Vantaa oli paras
sijaintipaikka, Häkkänen sanoo. 

Tuomioistuinvirasto huolehtisi
tuomioistuinten toimintaedellytyksistä sekä niiden toiminnan
kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Viraston tehtävät eivät
ole teknisiä esimerkiksi palkanmaksuun liittyviä tukitehtäviä. Virasto
vastaisi mm. tuomioistuinten tulosohjauksesta, kehittämisestä sekä
tuomareiden ja muun henkilöstön koulutuksen järjestämisestä.

Tehtäviä
hoidetaan nykyisin oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla. Viraston
perustamisella ei luoda uusia tehtäviä, vaan tuomioistuinlaitoksen
rakenteellisen riippumattomuuden korostamiseksi tehtäviä siirrettäisiin
oikeusministeriöltä itsenäisen keskushallintoviranomaisen hoidettavaksi.
Oikeusministeriö voisi vastaisuudessa keskittyä ydintehtäviinsä
(strateginen ohjaus, keskusvirastojen tulosohjaus, lainvalmistelu).
Tuomioistuinvirastossa olisi noin 45 henkilötyövuotta. 

Viraston
perustaminen vaikuttaisi merkittävästi tuomioistuinlaitoksen toimintaan.
 Virasto palvelisi kaikkia Suomen tuomioistuimia. Sijaintipaikan
vaikutus olisi suurin juuri tuomioistuimille ja niiden henkilöstölle.
Tällä hetkellä tuomioistuimissa työskentelee noin 3 200 henkilöä.

Sijaintipaikan
arvioinnissa on erityisesti myös huomioitu se, että uudistus on
toteutettava kustannustehokkaasti lisäämättä tuomioistuinten kuluja.
Tuomioistuinviraston sijoittamista koskeva päätös ei saa heikentää
tuomioistuinten päätehtävän eli oikeusturvan antamisen toteuttamista.
Viraston tulee olla hyvin saavutettavissa tuomioistuinkaupungeista ja
erityisesti tärkeimmistä sidosryhmistä (ministeriöt, keskusvirastot,
eduskunta). Pääkaupunkiseudulla sijaitsee valtaosa tuomioistuimista
(molemmat ylimmät tuomioistuimet, kaikki erityistuomioistuimet sekä maan
suurimmat käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeudet) ja niiden henkilöstöstä.

Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments