Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivuilla vapaasti tutustuttavaksi menettelyllisiä asiakirjoja ja oikeuskäytäntöä

8.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiakirjat ovat peräisin Euroopan unionin tuomioistuinverkoston tietokannasta.

Euroopan unionin tuomioistuinverkosto (RJUE) perustettiin Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin sekä jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenttien aloitteesta unionin tuomioistuimessa 27.3.2017 pidetyillä tuomaripäivillä. Samaisilla tuomaripäivillä juhlistettiin myös Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotispäivää.

Käytyjen keskustelujen taustalla oli yhteinen intressi vahvistaa tuomioistuinten välistä yhteystyötä Euroopassa korkealaatuisen lainkäytön edistämiseksi. Ensimmäisenä osoituksena yhteistyöstä avattiin tammikuussa 2018 suojattu yhteistyösivusto tuomioistuinverkoston jäseninä oleville tuomioistuimille.

Euroopan unionin tuomioistuin ja verkoston jäseninä olevat tuomioistuimet ovat erittäin kiinnostuneita kehittämään ja yhdenmukaistamaan unionin oikeutta näiden yhteistyösivustojen avulla, joten ne ovat päättäneet tuoda yleisesti saataville kaikki sellaiset asiakirjat, jotka eivät ole luottamuksellisia, ja avata Curian internetsivustolle erikseen RJUE:lle omistetun sivuston.

Tämän sivuston ensisijaisena tavoitteena on jakaa ja hallinnoida keskitetysti tietoja ja asiakirjoja, jotka voivat olla tarpeen unionin oikeuden soveltamisessa tai opiskelussa tai tiedon jakamisessa siitä, sellaisena kuin unionin oikeutta on tulkittu ja sovellettu Euroopan unionin tuomioistuimessa ja tämän lisäksi myös kansallisissa tuomioistuimissa. Sivustolla pyritään myös edesauttamaan jäsenvaltioiden oikeuksien ja järjestelmien tuntemusta sekä ymmärtämistä oikeusvertailun näkökannalta eri jäsenvaltioiden oikeudellisten perinteiden huomioon ottamisen helpottamiseksi.

RJUE-sivustolla voi

Tiedoteet: fi sv

Avainsanat