Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

7.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta. Selvitysmiesten työ valmistuu helmikuun alkuun mennessä.

Viraston mahdollinen perustaminen valmistellaan
erikseen asetettavassa laajapohjaisessa toimikunnassa.

Tuomioistuinviraston perustamista ehdotettiin maaliskuussa 2013 valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa.

Enin
osa tuomioistuinten keskushallintotehtävistä kuuluu nykyisin
oikeusministeriölle, kun useimmissa muissa maissa, esimerkiksi kaikissa
Pohjoismaissa erillinen viranomainen hoitaa näitä tehtäviä. Eräitä
tuomioistuinlaitoksen hallintoa koskevia tehtäviä, kuten koulutusta ja
määräaikaisten tuomarien rekrytointeja tuomioistuimet hoitavat itse.

Selvitysmiesten,
oikeustieteen lisensiaatti Pekka Nurmen ja käräjätuomari, oikeustieteen
tohtori Tatu Leppäsen yhtenä tehtävänä onkin arvioida
tuomioistuinlaitoksen talouteen ja kehittämiseen liittyvien tehtävien
jakoa ministeriön ja mahdollisesti perustettavan viraston välillä.

Ylimmät
tuomioistuimet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan.
Selvitysmiehet arvioivat tätä perustuslain mukaista tehtävää suhteessa
tuomioistuinviraston toimivaltaan. He arvioivat myös
tuomioistuinviraston johtamista, hallintorakennetta ja virkanimityksiä.

Selvitysmiehet
arvioivat tuomioistuinviraston perustamisesta aiheutuvia kustannuksia
ja henkilövaikutuksia. Samalla selvitetään, miten tuomioistuinten
hallintotehtäviä voitaisiin vähentää tai hoitaa keskitetysti.

Tuomioistuinten
ja tuomareiden perustuslaissa turvattu itsenäinen ja riippumaton asema
asettaa vaatimuksia tuomioistuinten hallinnon ja keskushallinnon
järjestämiselle. Tavoitteena on tuomioistuinhallinnon organisointi niin,
että se tukee tuomioistuinlaitoksen tuloksellista ja tehokasta
toimntaa.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ehdotus
tuomioistuinviraston perustamisesta sai lausuntokierroksella laajaa
kannatusta, vaikka varauksiakin esitettiin. Viraston perustaminen
nähtiin tarpeelliseksi, vaikka siitä aiheutuu kustannuksia.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments