Työryhmä ehdottaa korkeimpien oikeuksien yhteistyön laajentamista

1.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ylimpien tuomioistuinten yhteistyön kehittämismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä katsoo, että nykyistä laajempi yhteistyö korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä olisi hyödyllistä. Näin niiden ratkaisukäytäntö samoissa lainsoveltamiskysymyksissä voisi muodostua mahdollisimman yhtenäiseksi.

Korkein oikeus (KKO) käsittelee rikos- ja riita-asioita sekä maaoikeus- ja vakuutusasioita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) puolestaan käsittelee valituksia viranomaisten ja hallintotuomioistuinten päätöksistä.

Nykyisen kaksilinjaisen tuomioistuinjärjestelmän on todettu toimivan hyvin. Käytännössä saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa työnjako korkeimpien oikeuksien kesken ei ole täysin selvä. Tällaisia tilanteita on ollut esimerkiksi asioissa, jotka koskevat julkisyhteisöön kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia.

Työryhmä pitää varteenotettavana yhteistyön vaihtoehtona ylimpien tuomioistuinten yhteistä ratkaisukokoonpanoa joissakin tilanteissa. Näin voitaisiin saada aikaan yhdenmukainen laintulkinta sellaisista oikeuskysymyksistä, jotka ovat merkittäviä kummankin tuomioistuinlinjan työssä. Yhteiskokoonpanossa voitaisiin myös ratkaista, kuuluuko jokin asia yleisen tuomioistuimen vai hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.

Yhteiskokoonpano edellyttäisi perustuslakiin otettavaa säännöstä ja yksityiskohtaista lain tasoista sääntelyä. Myös kevyemmin toteutettavilla keinoilla, kuten koulutusyhteistyöllä, olisi mahdollista edistää vuoropuhelua tuomioistuinten välillä

Työryhmän ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen päätetään asian jatkovalmistelusta.

Työryhmä ehdottaa korkeimpien oikeuksien yhteistyön laajentamista

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments