Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.5.2022 Oikeusuutiset

Sosiaalista luototusta koskevaan lakiin ei sisälly säännöstä viivästyskorosta – korkoa ei tuomittu maksettavaksi

KHO:2022:62 Sosiaalinen luototus – Viivästyskorkoa koskeva vaatimus – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Lailla säätämisen vaatimus – Pätemätön sopimusehto X:n kuntayhtymä oli hallinto-oikeudessa vaatinut A:n velvoittamista maksamaan X:n kuntayhtymälle sosiaalisen luottovelan erääntynyt pääoma ja sille korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa hakemuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Hallinto-oikeus oli hyväksynyt hakemuksen saatavan pääoman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/sosiaalista-luototusta-koskevaan-lakiin-ei-sisally-saannosta-viivastyskorosta-korkoa-ei-tuomittu-maksettavaksi/
19.10.2020 Oikeusuutiset

Työmerkkipäivänä annettu vapaa tai ylimääräinen palkka oli etu, jota työnantaja ei voinut työehtosopimuksen perusteella heikentää

TT 2020:84 Sosiaalinen etu – Työehtosopimuksen tulkinta – Työmerkkipäivälahjakäytäntö – Viivästyskorko hyvityssakoille Työehtosopimusmääräyksen mukaan toimihenkilöiden vuosilomia tai muita sosiaalisia etuja ei vähennetä ilman sopijapuolten suostumusta sopimuksen ollessa voimassa. Yhtiö oli työehtosopimuksen voimassa ollessa ilmoittanut aikovansa heikentää aikaisemmin noudattamaansa työmerkkipäivälahjakäytäntöä. Työntekijäliitto ei ollut hyväksynyt muutosta. Yhtiö oli tästä huolimatta heikentänyt käytäntöä,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyomerkkipaivana-annettu-vapaa-tai-ylimaarainen-palkka-oli-etu-jota-tyonantaja-ei-voinut-tyoehtosopimuksen-perusteella-heikentaa/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2018

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2018 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin. Korkolain…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/korkolain-mukainen-viitekorko-ja-viivastyskorot-1-1-30-6-2018/
28.10.2016 Oikeusuutiset

Verkkopankkitunnuksen huolimaton säilyttäminen johti vastuuseen puolison nostamasta luotosta

KKO:2016:73 Sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Oikeudeton käyttö Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko B oli säilyttänyt verkkopankin käyttäjätunnusta ja avainlukulistaa samassa paikassa kotonaan siten, että myös hänen puolisonsa C oli tiennyt niiden säilytyspaikan ja voinut saada ne haltuunsa. C oli luottoa hakiessaan käyttänyt B:n verkkopankkitunnuksia ja ottanut B:n nimissä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/verkkopankkitunnuksen-huolimaton-sailyttaminen-johti-vastuuseen-puolison-nostamasta-luotosta/
20.11.2015 Oikeusuutiset

Yrityksellä oli kilpailuoikeudellisessa asiassa oikeus saada kilpailijayritysten asiassa antamia selvityksiä

KHO: Asiakirjajulkisuutta kilpailuasiassa koskeva valitus (Valio Oy ym.) Hallinto-oikeuden ja Kilpailuviraston päätökset kumotaan pääasian osalta siltä osin kuin Valio Oy:n asiakirjapyyntö on hylätty valituksen kohteena oleviin asiakirjoihin sisältyvien julkisten ja asianosaisjulkisten tietojen osalta. Valio Oy:lle annetaan mainitut tiedot korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen liitteistä ilmenevällä tavalla.– – – Hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/yrityksella-oli-kilpailuoikeudellisessa-asiassa-oikeus-saada-kilpailijayritysten-asiassa-antamia-selvityksia/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta

KKO:2015:63 Yrityssaneeraus – Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Korko – Viivästyskorko Konkurssi Yhtiön yrityssaneerausmenettely oli lakannut ilman, että saneerausohjelmaa oli vahvistettu. Yhtiö oli sen jälkeen asetettu konkurssiin. Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa ajalta, jolloin yhtiö oli ollut saneerausmenettelyssä. (Ään.) KKO:2015:63

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/velkojalla-ei-ollut-oikeutta-valvoa-yhtion-konkurssissa-saatavilleen-viivastyskorkoa-saneerausmenettelyn-ajalta/
15.9.2015 Oikeusuutiset

KKO 2015:60: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

Kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus arvioitava viran puolesta Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla hylättiin perintäyhtiön vaatimus 2000 euron luotolle maksettavasta 118,80 prosentin viivästyskorosta. Lahtelaismies oli tehnyt pikaluottoja myöntävän yrityksen kanssa internetissä sopimuksen 2000 euron luotosta. Vakioehtojen mukaan luoton nimellinen vuosikorko oli ollut 118,80 prosenttia. Miehen jätettyä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/kko-201560-perintayhtion-vaatimus-pikaluoton-kohtuuttomasta-viivastyskorosta-hylattiin/
20.8.2014 Oikeusuutiset

Joustoluotolle ei tarvinnut maksaa korkolain viivästyskorkoa suurempaa viivästyskorkoa

I-SHO:2014:1 Velkasuhteeseen perustuva saatava Korko – Viivästyskorko Kysymys luotonantajan vaatiman 108 prosentin viivästyskoron lainmukaisuudesta. …. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että yhtiön vaatimus 108 prosentin suuruisen viivästyskoron maksamisesta on sillä tavoin selvästi pakottavan lainsäädännön vastainen, että käräjäoikeus on voinut hylätä vaatimuksen ilmeisen perusteettomana korkolain 4 §:n 1 momentin ylittäviltä osiltaan. I-SHO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/joustoluotolle-ei-tarvinnut-maksaa-korkolain-viivastyskorkoa-suurempaa-viivastyskorkoa/
31.12.2013 Oikeusuutiset

Suomen Pankki: Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot ajalle 1.1.–30.6.2014

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.1.–30.6.2014. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla) Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/suomen-pankki-korkolain-mukainen-viitekorko-ja-viivastyskorot-ajalle-1-1-30-6-2014/