Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.10.2023 Oikeusuutiset

Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon jos liikekumppanin suoritus ei ole myyjän pankkitilillä eräpäivänä

KKO:2023:68 Elinkeinon harjoittaminen – Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely – Korko – Viivästyskorko X Oy ja hankintayksikkö Y olivat niiden väliseen hankintasopimukseen perustuvissa maksuissa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan X Oy:llä ei ollut oikeutta viivästyskorkoon, mikäli Y:n tekemä maksu oli suoritettu sen pankkitililtä eräpäivänä, vaikka maksettu määrä olisi ollut X Oy:n tilillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/myyjalla-on-oikeus-viivastyskorkoon-jos-liikekumppanin-suoritus-ei-ole-myyjan-pankkitililla-erapaivana/
6.6.2023 Oikeusuutiset

Sopimuskäytäntö, ettei viivästysseuraamuksia makseta, oli pakottavan lain vastainen

KKO:2023:39 Korko – Viivästyskorko – Perintäkulut – Sopimus – Sopimuskäytäntö  A Oy:n ja B Ky:n välillä oli vuodesta 2009 alkaen noudatettu käytäntöä, jonka mukaan B Ky oli voinut maksaa A Oy:n laskut eräpäivän jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa ilman viivästysseuraamuksia. A Oy vaati toukokuussa 2018 vireille tulleessa kanteessaan, että B Ky…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/sopimuskaytanto-ettei-viivastysseuraamuksia-makseta-oli-pakottavan-lain-vastainen/
31.3.2023 Oikeusuutiset

Saksan valtion määräämä maksamattoman arvonlisäveron korko oli Suomessa vähennyskelpoinen

KHO:2023:29 Elinkeinotulon verotus – Koron vähennyskelpoisuus – Sanktionluonteinen maksuseuraamus – Viivekorko – Saksan arvonlisäveron korko – Saksan vero- ja maksulain § 233 a Saksan verohallinto oli vuonna 2016 katsonut, että eräisiin A Oy:tä koskeviin toimituksiin ei ollut voitu soveltaa kolmikantakaupan arvonlisäverokäsittelyä ja että yhtiön ja sen saksalaisen kauppakumppanin väliset veloitukset…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/saksan-valtion-maaraama-maksamattoman-arvonlisaveron-korko-oli-suomessa-vahennyskelpoinen/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Sosiaalista luototusta koskevaan lakiin ei sisälly säännöstä viivästyskorosta – korkoa ei tuomittu maksettavaksi

KHO:2022:62 Sosiaalinen luototus – Viivästyskorkoa koskeva vaatimus – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Lailla säätämisen vaatimus – Pätemätön sopimusehto X:n kuntayhtymä oli hallinto-oikeudessa vaatinut A:n velvoittamista maksamaan X:n kuntayhtymälle sosiaalisen luottovelan erääntynyt pääoma ja sille korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa hakemuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Hallinto-oikeus oli hyväksynyt hakemuksen saatavan pääoman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/sosiaalista-luototusta-koskevaan-lakiin-ei-sisally-saannosta-viivastyskorosta-korkoa-ei-tuomittu-maksettavaksi/
19.10.2020 Oikeusuutiset

Työmerkkipäivänä annettu vapaa tai ylimääräinen palkka oli etu, jota työnantaja ei voinut työehtosopimuksen perusteella heikentää

TT 2020:84 Sosiaalinen etu – Työehtosopimuksen tulkinta – Työmerkkipäivälahjakäytäntö – Viivästyskorko hyvityssakoille Työehtosopimusmääräyksen mukaan toimihenkilöiden vuosilomia tai muita sosiaalisia etuja ei vähennetä ilman sopijapuolten suostumusta sopimuksen ollessa voimassa. Yhtiö oli työehtosopimuksen voimassa ollessa ilmoittanut aikovansa heikentää aikaisemmin noudattamaansa työmerkkipäivälahjakäytäntöä. Työntekijäliitto ei ollut hyväksynyt muutosta. Yhtiö oli tästä huolimatta heikentänyt käytäntöä,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyomerkkipaivana-annettu-vapaa-tai-ylimaarainen-palkka-oli-etu-jota-tyonantaja-ei-voinut-tyoehtosopimuksen-perusteella-heikentaa/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2018

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2018 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin. Korkolain…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/korkolain-mukainen-viitekorko-ja-viivastyskorot-1-1-30-6-2018/
28.10.2016 Oikeusuutiset

Verkkopankkitunnuksen huolimaton säilyttäminen johti vastuuseen puolison nostamasta luotosta

KKO:2016:73 Sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Oikeudeton käyttö Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko B oli säilyttänyt verkkopankin käyttäjätunnusta ja avainlukulistaa samassa paikassa kotonaan siten, että myös hänen puolisonsa C oli tiennyt niiden säilytyspaikan ja voinut saada ne haltuunsa. C oli luottoa hakiessaan käyttänyt B:n verkkopankkitunnuksia ja ottanut B:n nimissä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/verkkopankkitunnuksen-huolimaton-sailyttaminen-johti-vastuuseen-puolison-nostamasta-luotosta/
20.11.2015 Oikeusuutiset

Yrityksellä oli kilpailuoikeudellisessa asiassa oikeus saada kilpailijayritysten asiassa antamia selvityksiä

KHO: Asiakirjajulkisuutta kilpailuasiassa koskeva valitus (Valio Oy ym.) Hallinto-oikeuden ja Kilpailuviraston päätökset kumotaan pääasian osalta siltä osin kuin Valio Oy:n asiakirjapyyntö on hylätty valituksen kohteena oleviin asiakirjoihin sisältyvien julkisten ja asianosaisjulkisten tietojen osalta. Valio Oy:lle annetaan mainitut tiedot korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen liitteistä ilmenevällä tavalla.– – – Hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/yrityksella-oli-kilpailuoikeudellisessa-asiassa-oikeus-saada-kilpailijayritysten-asiassa-antamia-selvityksia/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta

KKO:2015:63 Yrityssaneeraus – Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Korko – Viivästyskorko Konkurssi Yhtiön yrityssaneerausmenettely oli lakannut ilman, että saneerausohjelmaa oli vahvistettu. Yhtiö oli sen jälkeen asetettu konkurssiin. Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa ajalta, jolloin yhtiö oli ollut saneerausmenettelyssä. (Ään.) KKO:2015:63

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/velkojalla-ei-ollut-oikeutta-valvoa-yhtion-konkurssissa-saatavilleen-viivastyskorkoa-saneerausmenettelyn-ajalta/