Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon jos liikekumppanin suoritus ei ole myyjän pankkitilillä eräpäivänä

3.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:68 Elinkeinon harjoittaminen – Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely – Korko – Viivästyskorko

X Oy ja hankintayksikkö Y olivat niiden väliseen hankintasopimukseen perustuvissa maksuissa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan X Oy:llä ei ollut oikeutta viivästyskorkoon, mikäli Y:n tekemä maksu oli suoritettu sen pankkitililtä eräpäivänä, vaikka maksettu määrä olisi ollut X Oy:n tilillä käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen. X Oy vaati, että Y:tä kielletään jatkamasta sopimuskäytännön soveltamista.

Korkein oikeus katsoi, että X Oy:llä oli oikeus viivästyskorkoon, mikäli maksun määrä ei ollut velkojan käytettävissä eräpäivänä. Kun osapuolten välillä noudatettu sopimuskäytäntö merkitsi sitä, ettei X Oy:llä ollut oikeutta viivästyskorkoon heti maksuviivästyksen tapahtumisesta lukien, sopimuskäytäntö oli kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehoton ja sen käyttäminen kiellettiin lain 10 §:n perusteella. (Ään.)

KKO:2023:68

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments