Verohallinnolla ja vakuutusyhtiöllä oli oikeus jako-osuuteen myös saataviensa viivästysseuraamusten osalta

22.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:38
Konkurssi – Jako-osuus – Velkojainkokouksen päätöksen moite
Korko – Viivästyskorko
Ennakkopäätösvalitus

Osakeyhtiön konkurssipesän velkojainkokouksessa oli vahvistettu
maksettavaksi muun ohella Verohallinnolle ja työeläkevakuutusyhtiölle
tulevat jako-osuudet.

Konkurssin katsottiin keskeyttäneen saatavien vanhentumisen siten
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 20 ja
21 §:ssä on säädetty. Tämän vuoksi Verohallinnolla ja vakuutusyhtiöllä
oli oikeus jako-osuuteen myös saataviensa viivästysseuraamusten osalta.
Ks. KKO:1991:159 ja KKO 2006:102

KKO:2013:38

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments