OM: Viivästyskorkosäännökset ovat muuttuneet

10.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen Pankki on vastikään ilmoittanut, että heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti viitekorko on 0,5 prosenttia ja lakisääteinen viivästyskorko joko 7,5 prosenttia tai 8,5 prosenttia

Toisin kuin aikaisemmin, lakisääteisiä viivästyskorkoja on siis nykyisin
kahdenlaisia. Muutos liittyy EU:n maksuviivästysdirektiiviin, johon
perustuvat lakimuutokset tulivat voimaan maaliskuussa 2013.

Lakisääteinen viivästyskorko on velkasuhteissa yleensä seitsemän
prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.
Uutta on, että yritysten välisissä sekä yritysten ja hankintayksikköjen
välisissä maksuissa, jotka suoritetaan vastikkeena tavarasta tai
palvelusta, lakisääteinen viivästyskorko on yhtä prosenttiyksikköä
korkeampi.

Hankintayksikköjä ovat esimerkiksi valtion ja kuntien
viranomaiset, kuntayhtymät, seurakunnat, valtion ja kuntien
liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset kuten Kela.

Yritysten välisissä suhteissa voidaan sopia joko alemmasta tai
korkeammasta viivästyskorosta. Mikäli velallisena on hankintayksikkö,
lakisääteistä alemmasta viivästyskorosta ei voida sopia.

Toinen keskeinen maksuviivästysdirektiivistä johtuva muutos on, että
yrityksellä on myös oikeus periä velallisena olevalta toiselta
yritykseltä taikka hankintayksiköltä 40 euron vakiokorvaus
perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt niin, että yrityksellä
olisi oikeus viivästyskorkoon. Velkojana olevalla yrityksellä on oikeus
saada mainittu korvaus, vaikka tosiasiallisia perintäkuluja ei olisi
aiheutunut. Vakiokorvaus kannustaa suorittamaan maksut viimeistään
eräpäivänä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments