Työmerkkipäivänä annettu vapaa tai ylimääräinen palkka oli etu, jota työnantaja ei voinut työehtosopimuksen perusteella heikentää

19.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2020:84 Sosiaalinen etu – Työehtosopimuksen tulkinta – Työmerkkipäivälahjakäytäntö – Viivästyskorko hyvityssakoille

Työehtosopimusmääräyksen mukaan toimihenkilöiden vuosilomia tai muita sosiaalisia etuja ei vähennetä ilman sopijapuolten suostumusta sopimuksen ollessa voimassa. Yhtiö oli työehtosopimuksen voimassa ollessa ilmoittanut aikovansa heikentää aikaisemmin noudattamaansa työmerkkipäivälahjakäytäntöä. Työntekijäliitto ei ollut hyväksynyt muutosta. Yhtiö oli tästä huolimatta heikentänyt käytäntöä, ja vastaava heikennys oli toteutettu muissakin vastaajayhtiöissä.

Tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että yhtiöissä noudatettu työmerkkipäivälahjakäytäntö oli työehtosopimusmääräyksessä tarkoitettu sosiaalinen etu, jota työnantaja ei ollut voinut työehtosopimuksen voimassa ollessa heikentää ilman työntekijäpuolen suostumusta. Yhtiöt tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta ja työnantajaliitto valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Kantajan vaatimus siitä, että tuomittaville hyvityssakoille tuli maksaa korkoa korkolain 7 ja 9 §:n nojalla hylättiin (ks. myös TT 1986:91, 1989:46, 1992:75, 1993:85, 1996:79 ja 2013:87).

Tuomiossa vahvistettiin, että yhtiöt olivat työehtosopimuksen voimassa ollessa velvollisia noudattamaan työmerkkipäivälahjakäytäntöä sellaisena kuin sitä oli noudatettu ennen käytäntöä heikentävää päätöstä. Myös kanteessa esitetty suoritusvaatimus hyväksyttiin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments