Generic filters
Exact matches only
9.3.2022 Oikeusuutiset

Veropetos kohdistui myös arvonlisäveroon, kun Suomeen tuotiin toisesta EU-maasta sinne kolmannesta maasta salakuljetettuja savukkeita

KKO:2022:12 Veropetos – Törkeä veropetos – Arvonlisävero – Euroopan unionin oikeus A oli tuonut Suomeen toisesta EU:n jäsenvaltiosta savukkeita, jotka oli salakuljetettu sinne unionin tulli- ja veroalueen ulkopuolelta. Savukkeet oli veron välttämistarkoituksessa jätetty Tullille ilmoittamatta. Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeästä veropetoksesta vältetyn valmisteveron ja tullivelan osalta mutta hylännyt syytteen arvonlisäveron…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/veropetos-kohdistui-myos-arvonlisaveroon-kun-suomeen-tuotiin-toisesta-eu-maasta-sinne-kolmannesta-maasta-salakuljetettuja-savukkeita/
18.6.2020 Oikeusuutiset

Veropetos on rangaistavaa siitä riippumatta onko vältetty vero EU:ssa kiellettyä valtiontukea

KKO:2020:46 Törkeä veropetos – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate – Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Valtiontuki Yhtiö oli vuosina 2013 ja 2014 tuonut maahan jäätelötuotteita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta. Yhtiön hallituksen jäsenenä ollutta A:ta syytettiin törkeästä veropetoksesta sillä perusteella, että hän oli laiminlyönyt tekoaikana voimassa olleen verolainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/veropetos-on-rangaistavaa-siita-riippumatta-onko-valtetty-vero-eussa-kiellettya-valtiontukea/
3.12.2019 Oikeusuutiset

Vilpistä seurannut luotettavan selvityksen puute merkitsi estettä marginaaliverotusmenettelyn käyttämiselle, kyseessä törkeä veropetos.

KKO:2019:105 Veropetos – Törkeä veropetos – Vahingonkorvaus A oli harjoittanut käytettyjen ajoneuvojen kauppaa. A oli soveltanut marginaaliverotusmenettelyä siihen osaan kaupoista, jonka hän oli merkinnyt kirjanpitoon. Pääosan kaupoista A oli jättänyt merkitsemättä kirjanpitoon eikä ollut siltä osin noudattanut marginaaliverotusmenettelyä koskevia vaatimuksia kirjanpitokäsittelystä sekä lasku- ja tositemerkinnöistä. A:n syyksi luettiin muun ohella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/vilpista-seurannut-luotettavan-selvityksen-puute-merkitsi-estetta-marginaaliverotusmenettelyn-kayttamiselle-kyseessa-torkea-veropetos/
6.11.2015 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä veropetos, ne bis in idem -estevaikutus

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa asiassa, että ne bis in idem -estevaikutuksen vuoksi asiassa ei voi nostaa syytettä sellaisten erien osalta, jotka olivat vero-oikeudellisesti vanhentuneet Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi asian toisin. Apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi päätöksessään korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO:2013:59, jonka mukaan estevaikutuksen syntyminen edellyttää, että veromenettelyssä käytetään veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtakunnansyyttajanvirasto-torkea-veropetos-ne-bis-in-idem-estevaikutus/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi veropetosrikoksen yms. rangaistuksen mittaamista koskevaa ennakkopäätöstä

KKO:2013:93 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja törkeä työeläkevakuutusmaksupetos. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. X Oy oli välttänyt arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-veropetosrikoksen-yms-rangaistuksen-mittaamista-koskevaa-ennakkopaatosta/
24.10.2013 Oikeusuutiset

Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos – Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens A:n ja B:n osalta oli tehty neljä jälkiverotuspäätöstä ja määrätty jälkiverojen ohella veronkorotuksia. A:n ja B:n valitusten perusteella hallintotuomioistuin kumosi veronkorotuspäätökset ja palautti asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi. Veronkorotuspäätökset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2013:59 Vahvennettu jaosto, 11…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/valituksen-johdosta-kumottu-veronkorotus-esti-veropetossyytteen-ne-bis-in-idem/
17.7.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkein oikeus: 10.2.2009 jälkeen käsitellyt veropetosasiat voivat tulla tuomionpurun kohteeksi ne bid in idem -periaatteen nojalla

Ruotsin korkein oikeus on eilen antamassaan merkittävässä ennakkopäätöksessään katsonut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ns. Zolotukhin-ratkaisun jälkeen käsitellyt veropetosasiat olisi pitänyt jättää tutkimatta, mikäli samasta asiasta on ollut rikosprosessin aikana viriellä veronkorotusta koskeva hallinnollinen rangaistusmenettely. Purettavaksi saattaa tulla lukuisia tuomioita ja ne tullevat kuormittamaan tuomioistuinlaitosta merkittävästi. HD toteaa lehdistötiedotteessaan seuraavaa: Högsta domstolen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/ruotsin-korkein-oikeus-10-2-2009-jalkeen-kasitellyt-veropetosasiat-voivat-tulla-tuomionpurun-kohteeksi-ne-bid-in-idem-periaatteen-nojalla/
5.7.2013 Oikeusuutiset

KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun niin sanottua ne bis in idem (”ei kahdesti samassa asiassa”) – kieltoa koskevassa asiassa. Ratkaisussaan KKO on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, milloin verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/kko-muutti-veropetossyytteen-tutkintaan-liittyvaa-tulkintalinjaansa/
30.5.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkeimmalta oikeudelta tulossa plenum-ratkaisu ne bis in idem-kiellosta veropetosasiassa

Ruotsin korkein oikeus on tänään tiedottanut antavansa 11.6. plenum-ratkaisun ne bis in idem-kiellon soveltamisesta veropetosasiassa. Lehdistötiedotteesta: Högsta domstolen meddelar beslut i plenimålet, rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott (”ne bis in idem”), den 11 juni 2013. Lisätietoa: Domsmeddelande

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/ruotsin-korkeimmalta-oikeudelta-tulossa-plenum-ratkaisu-ne-bis-in-idem-kiellosta-veropetosasiassa/
19.4.2024 Oikeusuutiset

Korkein oikeus arvioi pakkokeinon edellytyksenä olevaa syytä epäillä -kynnystä

KKO:2024:27 Pakkokeino – Vakuustakavarikko Kysymys vakuustakavarikon rikosepäilyä koskevan edellytyksen täyttymisestä törkeän veropetoksen perusteella. 12. Korkein oikeus toteaa, että vakuustakavarikkoasian käsittely on summaarista ja lain esitöiden mukaan rikosepäilyä koskevalla matalalla kynnyksellä on nimenomaisesti pyritty välttämään se, ettei vakuustakavarikkoasiasta muodostuisi pääasian esikäsittelyä. Tähän lähtökohtaan nähden vakuustakavarikkovaatimuksen esittäjältä ei voida ainakaan pääsääntöisesti edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/korkein-oikeus-arvioi-pakkokeinon-edellytyksena-olevaa-syyta-epailla-kynnysta/