Ruotsin korkein oikeus: 10.2.2009 jälkeen käsitellyt veropetosasiat voivat tulla tuomionpurun kohteeksi ne bid in idem -periaatteen nojalla

17.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus on eilen antamassaan merkittävässä ennakkopäätöksessään katsonut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ns. Zolotukhin-ratkaisun jälkeen käsitellyt veropetosasiat olisi pitänyt jättää tutkimatta, mikäli samasta asiasta on ollut rikosprosessin aikana viriellä veronkorotusta koskeva hallinnollinen rangaistusmenettely.

Purettavaksi saattaa tulla lukuisia tuomioita ja ne tullevat kuormittamaan tuomioistuinlaitosta merkittävästi. HD toteaa lehdistötiedotteessaan seuraavaa:

Högsta
domstolen har beslutat att hovrätten på nytt enligt reglerna för
resning ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Skälet är
att den person som dömts för skattebrott dessförinnan hade fått
skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg. Högsta domstolen slog i juni 2013 fast att en person som har påförts
skattetillägg i skatteförfarandet inte får åtalas för ett skattebrott
som avser samma oriktiga uppgift. Det följer bl.a. av ett
tilläggsprotokoll till Europakonventionen.

Enligt Högsta domstolens nya beslut är det möjligt att i ett sådant
fall ta upp ett mål om skattebrott på nytt enligt reglerna för resning,
om det behövs för att avbryta en pågående rättighetskränkning i form av
frihetsberövande. Detta gäller om brottmålet har prövats efter det att
Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrade sin tolkning av den
enskildes skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika
förfaranden.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki ratkaisuun, löytyy täältä: Ny prövning av mål om skattebrott

Ö 1526-13

Asiasta on uutisoitu myös professori (emeritus) Jyrki Virolaisen blogissa, missä myös analysoidaan sen suhdetta ja mahdollisia vaikutuksia Suomessa annettuihin veropetostuomioihin:

Ruotsin korkein oikeus: Veropetostuomio purettava aikaisemman veronkorotuspäätöksen vuoksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments