Generic filters
Exact matches only
11.9.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Verkkoviestin hävittämismääräys oli täytäntöönpantavissa, vaikka viestin laatijaa ei velvoitettu viestin poistamiseen

Hel­Ho:2023:10 Ulosottovalitus – Verkkoviestin hävittämismääräys – Ulosottokaaren tekemisvelvoite – Ulosottokaaren ulosottoperuste Lainvoimaisessa käräjäoikeuden tuomiossa asetettu verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräys oli kirjoitettu passiivimuotoon, eikä siinä ollut nimenomaisesti asetettu vastaajalle ulosottokaaren mukaista tekemisvelvoitetta. Poistamis- ja hävittämistoimi oli kuitenkin selkeästi yksilöity siten, että määräyksestä oli ilmennyt poistettavaksi määrätty verkkoviesti, julkaisualusta ja -ajankohta sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/hovioikeus-verkkoviestin-havittamismaarays-oli-taytantoonpantavissa-vaikka-viestin-laatijaa-ei-velvoitettu-viestin-poistamiseen/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Verkkoviestien jakelu määrättiin keskeytettäväksi; oli ilmeistä, että ne olivat yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä

KKO:2019:81 Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen – Verkkoviestin hävittämismääräys Verkkojulkaisussa oli julkaistu verkkoviestejä ja niiden kommentteja, joissa oli esitetty muun ohella A:n koko nimi ja valokuva ja joissa häneen oli viitattu “nettivasikkana” ja “pedofiilien suojelijana”. Viesteissä oli vihjattu, että A oli itsekin pedofiili. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/verkkoviestien-jakelu-maarattiin-keskeytettavaksi-oli-ilmeista-etta-ne-olivat-yksityiselamaa-loukkaavaa-tiedon-levittamista/
8.5.2019 Oikeusuutiset

Asianomistajalla on syyttäjästä riippumaton oikeus vaatia verkkoviestin poistamista yleisön saatavilta

KKO:2019:39 Oikeudenkäyntimenettely – Asianomistaja – Puhevalta Tutkimatta jättäminen Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys A oli vaatinut lainvastaisiksi väittämiensä verkkoviestien poistamista yleisön saatavilta ja hävittämistä. Käräjäoikeus oli tutkinut vaatimuksen ja hyväksynyt sen osittain. Hovioikeus, jonne sekä A että hänen vastapuolensa valittivat, oli jättänyt A:n verkkoviestin hävittämismääräystä koskevan vaatimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/asianomistajalla-on-syyttajasta-riippumaton-oikeus-vaatia-verkkoviestin-poistamista-yleison-saatavilta/
15.8.2017 Oikeusuutiset

Verkkoviestin hävittämisen täytäntöönpanoa ei voitu delegoida sitä hakeneelle Oikeusrekisterikeskukselle

VaaHO:2017:4 Ulosottokaari Ulosottovalitus Verkkoviestin hävittämismääräys Täytäntöönpanotoimista vastaava viranomainen Asiassa on kyse siitä, voiko ulosottovirasto siirtää verkkoviestin hävittämismääräyksen täytäntöönpanon sitä hakeneen Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi. VaaHO:2017:4

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/verkkoviestin-havittamisen-taytantoonpanoa-ei-voitu-delegoida-sita-hakeneelle-oikeusrekisterikeskukselle/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys Vaatimus sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Oikeus poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja toissijaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianomistaja-saa-vaatia-verkkoviestin-poistamista-vain-jos-syyttaja-on-paattanyt-olla-esittamatta-kyseisen-vaatimuksen/
7.12.2014 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

KKO:2014:89 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Kunnianloukkaus Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys A:n internet-sivustoillaan julkaisema laaja aineisto oli sisältänyt X:n ja Y:n kunniaa loukkaavia väitteitä, joiden osalta A tuomittiin käräjäoikeudessa rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla käräjäoikeus määräsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/jatkokasittelylupa-olisi-pitanyt-myontaa-verkkoviestin-havittamisasiassa/