Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

21.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:12

Asianomistaja
Asiavaltuus
Menettämisseuraamus
Puhevalta
Sananvapaus
Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä
Verkkoviestin hävittämismääräys

Vaatimus
sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta
ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman
syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä
järjestyksessä.

Oikeus
poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi
vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva
vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja
toissijaisesti asianomistajalla. Kun asianomistaja ei tuomioistuimen
täydennyskehotuksesta huolimatta esittänyt
syyttämättäjättämispäätöstä tai muuta selvitystä siitä,
ettei syyttäjä vaadi verkkoviestin poistamista ja hävittämistä,
asianomistajan vaatimus verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä
jätettiin tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments