Hovioikeus: Verkkoviestin hävittämismääräys oli täytäntöönpantavissa, vaikka viestin laatijaa ei velvoitettu viestin poistamiseen

11.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­Ho:2023:10 Ulosottovalitus – Verkkoviestin hävittämismääräys – Ulosottokaaren tekemisvelvoite – Ulosottokaaren ulosottoperuste

Lainvoimaisessa käräjäoikeuden tuomiossa asetettu verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräys oli kirjoitettu passiivimuotoon, eikä siinä ollut nimenomaisesti asetettu vastaajalle ulosottokaaren mukaista tekemisvelvoitetta. Poistamis- ja hävittämistoimi oli kuitenkin selkeästi yksilöity siten, että määräyksestä oli ilmennyt poistettavaksi määrätty verkkoviesti, julkaisualusta ja -ajankohta sekä viestin julkaisija ja vastaaja. Hovioikeus katsoi, että ulosottomiehen tuli panna määräys täytäntöön suoraan sananvapauslain ja sakon täytäntöönpanolain säännösten perusteella.

Helsingin käräjäoikeus on 29.11.2018 antamallaan lainvoimaisella tuomiolla numero 153011 määrännyt kyseisen rikosasian vastaajan Facebookissa julkaiseman verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Oikeusrekisterikeskus on Länsi-Uudenmaan ulosottovirastolle 8.1.2019 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt panemaan viestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöön.

Ulosottolaitos on 16.11.2022 antamallaan päätöksellä poistanut täytäntöönpanohakemuksen vireilläolon katsoen, ettei täytäntöönpanoperusteena olleessa tuomiolauselmassa ollut asetettu vastaajaa koskenutta tekemisvelvoitetta ja ettei täytäntöönpanoperuste näin ollen ollut täytäntöönpanokelpoinen. Käräjäoikeus on hylännyt Oikeusrekisterikeskuksen ulosottovalituksen hyväksyen ulosottolaitoksen päätöksen perustelut.

Hel­Ho:2023:10

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments