Generic filters
Exact matches only
31.10.2023 Oikeusuutiset

Velkajärjestelylle oli painavat syyt vaikka veloista suurin osa oli rikoksella aiheutettua korvausvelkaa

KKO:2023:80 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este – Painavat syyt A oli tuomittu rangaistukseen lukuisista petoksista ja maksuvälinepetoksista. A:lle rikosten perusteella tuomittujen maksuvelvollisuuksien yhteismäärä oli noin 200 000 euroa. A oli lisäksi velkaantunut ottamalla noin 70 000 euroa kulutusluottoja. A:lla oli diagnosoitu peliriippuvuus. Korkein oikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/velkajarjestelylle-oli-painavat-syyt-vaikka-veloista-suurin-osa-oli-rikoksella-aiheutettua-korvausvelkaa/
2.12.2022 Oikeusuutiset

Velkajärjestelylle ei ollut estettä vaikka elinkeinonharjoittaja ryhtyi osakkaaksi yhtiöön, joka jatkoi elinkeinonharjoittajan aiempaa toimintaa

KKO:2022:69 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn edellytykset A oli harjoittanut elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana maaliskuuhun 2020 saakka. Hänen työntekijänsä oli vuoden 2019 lopussa perustanut X Oy:n, joka toimi samalla alalla. A:lla oli keskeinen rooli yhtiössä, ja hän omisti lähes puolet sen osakkeista. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:n aiempi elinkeinotoiminta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/velkajarjestelylle-ei-ollut-estetta-vaikka-elinkeinonharjoittaja-ryhtyi-osakkaaksi-yhtioon-joka-jatkoi-elinkeinonharjoittajan-aiempaa-toimintaa/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen uudistus parantaa velallisten pääsyä uuteen alkuun

Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely uudistuvat heinäkuun alussa. Uudistus parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa ja nopeuttaa velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun. Muutos on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Lisäksi sillä pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti lain 25.5.2022. – Ylivelkaantumisen torjunta ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentäminen on erittäin tärkeää. Tämä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/velkajarjestelyn-ja-yrityssaneerauksen-uudistus-parantaa-velallisten-paasya-uuteen-alkuun/
20.1.2022 Oikeusuutiset

Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla

Hallitus esittää yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn uudistamista. Tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä. Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukset velkajärjestelystä. Esityksen mukaan elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja uutta alkua nopeutetaan keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/velallisten-paasya-uuteen-alkuun-helpotetaan-velkajarjestelya-ja-yrityssaneerausta-uudistamalla/
2.6.2021 Oikeusuutiset

Kysymys peliriippuvuudesta velkajärjestelyn esteenä olisi ansainut jatkokäsittelyluvan hovioikeudessa

KKO:2021:39 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este A oli velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2016-2018. Velkaantuminen oli pääosin johtunut sairaudeksi eli peliriippuvuudeksi diagnosoidusta nettipelaamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kysynmys-peliriippuvuudesta-velkajarjestelyn-esteena-olisi-ansainut-jatkokasittelyluvan-hovioikeudessa/
30.9.2019 Oikeusuutiset

Yhteiseen asuntolainaan perustuva regressivelka ex-puolisolle ei estänyt velkajärjestelyä

KKO:2019:83 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este B:llä oli velkajärjestelyyn hakeutuneelta entiseltä puolisoltaan A:lta lähes 40 000 euron suuruinen regressisaatava, joka oli syntynyt, kun B:n omistama kiinteistö oli myyty ja kauppahinnalla oli lyhennetty puolisoiden yhteistä velkaa, jonka vakuutena kiinteistö oli ollut. Korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin katsottiin, ettei kyseinen velka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/yhteiseen-asuntolainaan-perustuva-regressisaatava-ex-puolisolta-ei-estanyt-velkajarjestelya/
21.12.2016 Lausunnot

Lausunto komission ehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi

Dnro 60/2016 Lausuntopyyntönne: OM 2/471/2016, 24.11.2016 LAUSUNTO KOMISSION DIREKTIIVIEHDOTUKSESTA MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINNIKSI Oikeusministeriö on pyytänyt 24.11.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa komission direktiiviehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1 Yleisesti direktiiviehdotuksen tavoitteista Insolvenssilainsäädäntö koskettaa talouden, rahoituksen ja kaupan perusrakenteita. Koska eri jäsenvaltioissa on kuitenkin merkittävästi erilaisia insolvenssilainsäädäntöjä, jäsenvaltiot…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/lausunto-komission-ehdotuksesta-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisoinniksi/
1.11.2016 Oikeusuutiset

Valtiolle rikoshyötynä tuomittu WinCapita-tuotto ei ollut este velkajärjestelylle

KKO:2016:75 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este A oli ollut jäsenenä viimeksi WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka hänet oli tuomittu menettämään valtiolle. A haki yksityishenkilön velkajärjestelyä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/valtiolle-rikoshyotyna-tuomittu-wincapita-tuotto-ei-ollut-este-velkajarjestelylle/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Velkajärjestely myönnettiin painavista syistä esteestä huolimatta

KKO:2014:52 Yksityishenkilön velkajärjestely – Painavat syyt A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. A:n pääasiallinen velkaantuminen oli tapahtunut vuosien 2008 ja 2009 aikana. Ottaen huomioon A:n toimet velkojen maksamiseksi, hänen olosuhteensa ja velkajärjestelyn merkitys asianosaisille sekä esteperusteena olevat velkaantumiseen johtaneet syyt velkajärjestelyn myöntämiselle katsottiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/velkajarjestely-myonnettiin-painavista-syista-esteesta-huolimatta/