Velkajärjestely myönnettiin painavista syistä esteestä huolimatta

12.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:52

Yksityishenkilön velkajärjestely – Painavat syyt

A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun
lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. A:n pääasiallinen
velkaantuminen oli tapahtunut vuosien 2008 ja 2009 aikana. Ottaen
huomioon A:n toimet velkojen maksamiseksi, hänen olosuhteensa ja
velkajärjestelyn merkitys asianosaisille sekä esteperusteena olevat
velkaantumiseen johtaneet syyt velkajärjestelyn myöntämiselle katsottiin
olevan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:ssä
tarkoitettuja painavia syitä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments