Yhteiseen asuntolainaan perustuva regressivelka ex-puolisolle ei estänyt velkajärjestelyä

30.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:83 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este

B:llä oli velkajärjestelyyn hakeutuneelta entiseltä puolisoltaan A:lta lähes 40 000 euron suuruinen regressisaatava, joka oli syntynyt, kun B:n omistama kiinteistö oli myyty ja kauppahinnalla oli lyhennetty puolisoiden yhteistä velkaa, jonka vakuutena kiinteistö oli ollut. Korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin katsottiin, ettei kyseinen velka ollut yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 11 kohdassa tarkoitettu vahingonkorvaukseen ja kauppahinnan palauttamiseen rinnastuva “muu vastaava velka”. Korkein oikeus katsoi, ettei A:n velkajärjestelylle ollut estettä.

Avainsanat