Valtiolle rikoshyötynä tuomittu WinCapita-tuotto ei ollut este velkajärjestelylle

1.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:75

Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este

A oli ollut jäsenenä viimeksi
WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö
oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen
toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka
hänet oli tuomittu menettämään valtiolle.

A haki yksityishenkilön
velkajärjestelyä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein
katsottiin, että toisen henkilön tekemästä rikoksesta aiheutuva
maksuvelvollisuus ei ollut sellaista velkaa, jota yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
esteperuste koskisi.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477909522655.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments