Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.4.2020 Oikeusuutiset

Vantaan vankilaan tutkintavangeille 160-paikkainen lisärakennus vuonna 2024

– Hankkeella varmistetaan tutkintavankipaikkojen riittävyys ja tutkinnan asianmukainen hoitaminen Etelä-Suomen alueella myös tilanteessa, jossa tutkintavankien määrä Rikosseuraamuslaitoksessa kasvaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa. Tutkintavankien määrä nousee Etelä-Suomen alueella sekä väestön keskittymisen että lainsäädäntöuudistusten vuoksi. Tutkintavankien siirtoa poliisin säilytystilasta vankilaan on nopeutettu vuoden 2019 alusta lähtien. Lisäksi lähivuosien tavoitteena on siirtää tutkintavangit…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/vantaan-vankilaan-tutkintavangeille-160-paikkainen-lisarakennus-vuonna-2024/
6.11.2019 Oikeusuutiset

AOA:n päätös tupakointikiellosta vankilassa

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen (AOA) mukaan tupakointikielloista vankilassa tulee säätää nykyistä täsmällisemmin. Epäselvää sääntelyä olisi korjattava pikaisesti, koska vankiloissa työskentelevien henkilöiden ja tupakoimattomien vankien terveys tulee turvata. Toista sataa vankia kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että vankien tupakointi selleissä oli kielletty ja että vangit voivat tupakoida vain silloin, kun heidät kolme kertaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/aoan-paatos-tupakointikiellosta-vankilassa/
13.9.2019 Oikeusuutiset

Tutkintavangin seitsemän päivän säilytysaika poliisivankilassa alkaa vangitsemisesta eikä kiinniotosta

THO:2019:10 Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen Kysymys siitä, alkaako tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu seitsemän vuorokauden ajanjakso siitä, kun epäilty on ollut kysymyksessä olevan rikoksen vuoksi vapautensa menettäneenä vai tuomioistuimen vangitsemispäätöksestä. Koska tutkintavankeus alkaa tuomioistuimen vangitsemispäätöksestä ja tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:ssä säädetään nimenomaan tutkintavangin sijoittamisesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/tutkintavangin-seitseman-paivan-sailytysaika-poliisivankilassa-alkaa-vangitsemisesta-eika-kiinniotosta/
17.7.2019 Oikeusuutiset

Keravan vankilassa avustajilta edellytetty etukäteistä sopimista asiakkaan tapaamiselle

Kantelijaa ei ollut päästetty tapaamaan asiakasta keravan vankilassa, koska hän ei ollut sopinut tapaamisesta etukäteen. Henkilökunta oli ilmoittanut, että Keravan vankilassa asianajajan tulee varata tapaaminen etukäteen, eikä tästä johtajan antamasta määräyksestä jousteta. AEOA: Mielestäni vankila voi ohjeistaa asiamiehiä olemaan sinne etukäteen yhteydessä tapaamisesta sopimiseksi. Tällainen menettely lienee tapaamisten sujuvuuden kannalta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/keravan-vankilassa-avustajilta-edellytetty-etukateista-sopimista-asiakkaan-tapaamiselle/
20.3.2019 Oikeusuutiset

Tiedot Turkin vankilaoloista muodostivat esteen suostua luovutuspyyntöön

KKO:2019:26 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Euroopan unionin oikeus Liettuan kansalainen A oli tuomittu Turkissa vankeusrangaistukseen siellä tekemästään rikoksesta. Turkki pyysi Suomea luovuttamaan hänet rangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Kun A ei asunut pysyvästi Suomessa, unionin kansalaisuus ei estänyt hänen luovuttamistaan eikä myöskään edellyttänyt sen selvittämistä, voisiko hän suorittaa rangaistuksen Liettuassa. (Ks. KKO…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/tiedot-turkin-vankilaoloista-muodostivat-esteen-suostua-luovutuspyyntoon/
31.5.2018 Oikeusuutiset

EIT tuomitsi CIA salaiset vankilat, kidutuskieltoa oli rikottu

Liettua ja Romania olivat tietoisia kidutuksesta alueellaan olevissa USA:n vankiloissa. In the cases of Abu Zubaydah v. Lithuania and  Al Nashiri v. Romania the Court found several violations of the Convention, and in particular a violation of the prohibition on torture, on account of the respondent States’ participation in the…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eit-tuomitsi-cia-salaiset-vankilat-kidutuskieltoa-oli-rikottu/
26.3.2018 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies moittii Vantaan vankilan lainvastaisia menettelyjä asiamiestapaamisten yhteydessä

Avustajan vangille jättämät asiakirjat tutkittiin tapaamisen jälkeen Selvitysten perusteella Suomen suurimmassa tutkintavankilassa eli Vantaan vankilassa näyt-tää vallinneen laajasti virheellinen tai puutteellinen käsitys vapautensa menettäneen tapaami-sia koskevan lainsäädännön sisällöstä. Tilanteiden toistuvuuden johdosta tarkastamiseen lie-nee kehittynyt omat käytäntönsä. Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että epätietoisuus koskee asiamiehen tapaamisia, joiden luottamuksellisuuden turvaaminen on yksi…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/apulaisoikeusasiamies-moittii-vantaan-vankilan-lainvastaisia-menettelyja-asiamiestapaamisten-yhteydessa/
6.3.2018 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja – vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

EOA jätti kuitenmin syytteet nostamatta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on todennut Mikkelin vankilan johtajan ja apulaisjohtajan syyllistyneen virkatoiminnassaan rikoksiin. Kumpikin oli maaliskuussa 2016 antanut apulaisoikeusasiamiehelle vangin kantelun tutkimista varten lisäselvityksen, jossa on ollut totuudenvastaisia tietoja. Rikokset, joihin johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät, ovat väärän todistuksen antaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/oikeusasiamiehelle-annettiin-vaaria-tietoja-vankilan-johtaja-ja-apulaisjohtaja-syyllistyivat-rikoksiin/
16.11.2017 Oikeusuutiset

Tarkkailuhaalareiden käytöstä vankilassa 2.000 euron korvaus

HelHO:2017:13 Tarkkailuhaalarin käyttö Vahingonkorvaus Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän kunnioittaminen Perustuslaki Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen A oli suorittaessaan vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa vuonna 2012 ollut eristämistarkkailussa perhetapaamisen jälkeen ja joutunut käyttämään niin kutsuttua tarkkailuhaalaria noin neljäntoista tunnin ajan. A vaati korvausta tarkkailuhaalarin käytöstä aiheutuneesta kärsimyksestä. A:n mukaan hänen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeuttaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tarkkailuhaalareiden-kaytosta-vankilassa-2-000-euron-korvaus/
6.7.2017 Oikeusuutiset

EOA arvioi vankilan oikeutta lukea vangin kirjeitä ja lukemista koskevien päätösten perusteluja

Vankila salasi vangilta todelliset syyt hänen kirjeidensä lukemiseen. — vankila on selvityksessään viitannut tutkintavankeuslain ja vankeuslain mukaiseen Rikosseuraamuslaitoksen tiedonhankinta- ja rikostiedustelutoimintaan ja todennut, että tietojen antaminen kantelijalle olisi tämän toiminnan tavoitteiden vastaista. Minulle jää epäselväksi, mihin säännöksiin tällä viitataan. Nähdäkseni tällaista toimintaa koskevaa sääntelyä ei ole, jos tällä on tarkoitettu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/eoa-arvioi-vankilan-oikeutta-lukea-vangin-kirjeita-ja-lukemista-koskevien-paatosten-perusteluja/