Tuomitun vangittuna pitäminen oli kohtuutonta kun tämän vapaudenmenetys oli jo pitempi kuin mitä rangaistuksesta tuli vankilassa suorittaa

1.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:37 Pakkokeino – Vangittuna pitäminen

A oli tuomittu käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen ja määrätty pidettäväksi edelleen vangittuna. Hovioikeudessa ainoastaan A haki muutosta. Hovioikeuden pääkäsittelyn toimittamisen jälkeen A vaati kantelulla, että hänet määrätään päästettäväksi heti vapaaksi. Hovioikeus hylkäsi A:n kantelun.

A olisi päässyt ehdonalaiseen vapauteen ennen kantelun hylkäävää hovioikeuden päätöstä, jos hän ei olisi hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:n vangittuna pitäminen oli kohtuutonta.

10. Korkein oikeus toteaa, että harkittaessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun määräämistä vangittavaksi tai hänen pitämistään edelleen vangittuna tuomioistuimen on arvioitava, muodostuuko rikoksesta tuomitulle jo aiheutunut vapaudenmenetyksen kesto kohtuuttomaksi suhteessa tuomittavan tai jo tuomitusta rangaistuksesta odotettavissa olevan vapaudenmenetyksen kestoon. Tätä kysymystä tarkasteltaessa on otettava huomioon myös ehdonalaista vapauttamista koskeva sääntely.

11. – – –  Rikoksesta tuomittua ei tule saattaa vapaudenmenetyksen kokonaiskeston suhteen huonompaan asemaan sen johdosta, että tämä hakee muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Tilanne voi olla toinen, jos vastaajan ohella myös syyttäjä on valittanut vaatien rangaistuksen korottamista.

KKO:2023:37

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments