Generic filters
Exact matches only
6.6.2024 Oikeusuutiset

Ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää ankaroitetaan

Hallitus esittää, että ainoastaan ensimmäistä kertaa vankilassa oleva vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut laissa säädetyn lyhyemmän määräosan rangaistuksestaan. Tuomitun niin sanottu ensikertalaisuus ei siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen. – Ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää muutetaan siten, että se on yleisesti hyväksyttävä ja ymmärrettävä sekä uskottava ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/ehdonalaisen-vapauttamisen-jarjestelmaa-ankaroitetaan/
28.3.2024 Oikeusuutiset

Ehdotus vankien ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten muuttamisesta lausunnoilla

Oikeusministeriössä on valmistunut hallitusohjelman mukainen lakiehdotus ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän ankaroittamisesta Lakiehdotuksen mukaan ainoastaan ensimmäistä kertaa vankeusrangaistusta suorittava vanki voisi vapautua oltuaan vankilassa normaalia lyhyemmän määräosan rangaistuksestaan. Rikoksenuusijat puolestaan vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen heidän oltuaan vankilassa laissa säädetyn pidemmän määräosan riippumatta siitä, kuinka kauan heidän aiemmasta vankeusrangaistuksestaan on kulunut. Vangin niin sanottu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/ehdotus-vankien-ehdonalaista-vapauttamista-koskevien-saannosten-muuttamisesta-lausunnoilla/
1.6.2023 Oikeusuutiset

Tuomitun vangittuna pitäminen oli kohtuutonta kun tämän vapaudenmenetys oli jo pitempi kuin mitä rangaistuksesta tuli vankilassa suorittaa

KKO:2023:37 Pakkokeino – Vangittuna pitäminen A oli tuomittu käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen ja määrätty pidettäväksi edelleen vangittuna. Hovioikeudessa ainoastaan A haki muutosta. Hovioikeuden pääkäsittelyn toimittamisen jälkeen A vaati kantelulla, että hänet määrätään päästettäväksi heti vapaaksi. Hovioikeus hylkäsi A:n kantelun. A olisi päässyt ehdonalaiseen vapauteen ennen kantelun hylkäävää hovioikeuden päätöstä, jos hän ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tuomitun-vangittuna-pitaminen-oli-kohtuutonta-kun-taman-vapaudenmenetys-oli-jo-pitempi-kuin-mita-rangaistuksesta-tuli-vankilassa-suorittaa/
4.11.2022 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto tarkensi näkemystään luovutustilanteisiin, joissa luovutettua uhkaa elinkautinen vankeus

EIT:n suuren jaoston ratkaisussa Sanchez-Sanchez v. UK asetettiin harkintamalli, jossa rikosken johdosta tapahtuvaa luovuttamista harkitseva jäsenvaltio arvioi onko luovutettava vaarassa joutua epäinhimillisen kohtelun uhriksi siltä osin, että hänellä ei olisi mahdollisuutta vapautua ehdonalaiseen vapauteen vaikka tuomittaisiin elinkautiseen vankeuteen. Aiemmin EIT on todennut eurooppalaiset käytännöt tältä osin EIS 3 artiklan vastaisiksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eitn-suuri-jaosto-tarkensi-nakemystaan-luovutustilanteisiin-joissa-luovutettua-uhkaa-elinkautinen-vankeus/
20.10.2019 Oikeusuutiset

KKO katsoi, ettei 15 v 10 kk ollut riittävä vaihe vapauttaa elinkautisvanki

KKO:2019:89 Ehdonalainen vapaus – Elinkautisvanki Kysymys elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksistä. 33. A tulee hovioikeuden määräämänä vapauttamispäivänä 31.12.2019 suorittaneeksi vankilassa elinkautista vankeusrangaistustaan noin 15 vuotta 10 kuukautta eli huomattavasti minimiaikaa 12 vuotta pidemmän ajan. A:n tuolloin vankilassa suorittaman vankeuden pituus on myös selvästi vuosina 2014–2018 vapautuneiden elinkautisvankien keskimääräistä runsaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kko-katsoi-ettei-15-v-10-kk-ollut-riittava-vaihe-vapauttaa-elinkautisvanki/
10.2.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös jäännösrangaistuksen vaikutuksesta ja taposta tuomittavasta rangaistuksesta

KKO:2014:5 Tappo Ehdonalainen vapaus – Jäännösrangaistus Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Jäännösrangaistuksen vaikutuksen mittaaminen Kysymys taposta tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta ja kokonaan täytäntöönpantavaksi määrätyn jäännösrangaistuksen vaikutuksesta yhteiseen vankeusrangaistukseen. KKO:2014:5

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/ennakkopaatos-jaannosrangaistuksen-vaikutuksesta-ja-taposta-tuomittavasta-rangaistuksesta/
19.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuodenvaihteessa

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet säännökset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi Valvottu koevapaus tarkoittaa sitä, että vanki voidaan päästää koeluonteisesti vapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-laki-valvotusta-koevapaudesta-voimaan-vuodenvaihteessa/
21.8.2013 Oikeusuutiset

OM: Valvottua koevapautta uudistetaan ja seksuaalirikollisten lääkehoito mahdollistetaan

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevia säännöksiä täsmennetään. Samalla seksuaalirikoksen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi. Uudistuksen voimaantulo vuoden 2014 alusta lähtien on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä 23. elokuuta. Valvottu koevapaus tarkoittaa sitä, että vanki voidaan päästää koeluonteisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/om-valvottua-koevapautta-uudistetaan-ja-seksuaalirikollisten-laakehoito-mahdollistetaan/