OM: Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuodenvaihteessa

19.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet säännökset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi

Valvottu koevapaus tarkoittaa sitä, että vanki voidaan päästää
koeluonteisesti vapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen
säännönmukaista ehdonalaista vapauttamista valvonnan alaisena.
Koevapauden tarkoituksena on edistää vangin hallittua ja
suunnitelmallista vapauttamista ja sijoittumista yhteiskuntaan.
Koevapaudessa olevalla on mahdollisuus harjoitella rikoksetonta ja
päihteetöntä elämää vankilan ulkopuolella Rikosseuraamuslaitoksen
valvonnassa.

Koevapauden laintasoinen sääntely on ollut niukkaa.
Käytännössä on havaittu, että koevapautta koskevaa lainsäädäntöä on
tarpeen täsmentää, sillä koevapauden valmistelussa ja täytäntöönpanossa
noudatettavat käytännöt ovat vaihdelleet vankiloittain.

Valvotun
koevapauden tekninen valvonta on tähän asti toteutettu siten, että
koevapauteen sijoitetulla on hallussaan matkapuhelin. Jatkossa valvonta
voi tapahtua myös nilkkaan tai ranteeseen kiinnitetyn valvontalaitteen
avulla samaan tapaan kuin valvontarangaistuksessa.

Seksuaalirikoksesta tuomituille mahdollisuus lääkehoitoon

Seksuaalirikoksesta
tuomitulle vangille voidaan koevapauden ehdoksi ensi vuoden alusta
alkaen asettaa sitoutuminen seksuaalirikoksen ehkäisemiseksi
määrättävään lääkehoitoon. Käytännössä tämä koskee esimerkiksi
rikoksentekijöitä, jotka on tuomittu törkeästä raiskauksesta tai
törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tavoitteena on
ehkäistä seksuaalirikosten uusimista lääkityksellä, joka vaimentaa
seksuaaliviettiä. Lääkehoito perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja
lääkitystä käytetään yleensä yhdessä psykososiaalisen hoidon ja tuen
kanssa.

Vanki aloittaa lääkehoidon jo vankeusajan loppupuolella,
käytännössä Psykiatrisessa vankisairaalassa. Ennen valvottuun
koevapauteen pääsyä vangin on sitouduttava lääkehoidon jatkamiseen myös
ehdonalaisen vapauden aikana. Jollei vanki noudata lääkehoitoa koskevia
määräyksiä, koevapaus voidaan peruuttaa määräajaksi tai ehdonalainen
vapaus määrätä osaksi menetetyksi.

Tarkemmat säännökset valvotun
koevapauden täytäntöönpanosta ja seksuaalirikollisten lääkehoidon
toteuttamisesta koevapaudessa ja ehdonalaisessa vapaudessa sisältyvät
valtioneuvoston tänään 19.12. antamiin asetuksiin. Sekä uudistukseen
liittyvät lait että asetukset tulevat voimaan 1.1.2014.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments