KKO katsoi, ettei 15 v 10 kk ollut riittävä vaihe vapauttaa elinkautisvanki

20.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:89 Ehdonalainen vapaus – Elinkautisvanki

Kysymys elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksistä.

33. A tulee hovioikeuden määräämänä vapauttamispäivänä 31.12.2019 suorittaneeksi vankilassa elinkautista vankeusrangaistustaan noin 15 vuotta 10 kuukautta eli huomattavasti minimiaikaa 12 vuotta pidemmän ajan. A:n tuolloin vankilassa suorittaman vankeuden pituus on myös selvästi vuosina 2014–2018 vapautuneiden elinkautisvankien keskimääräistä runsaan 14 vuoden vankilassaoloaikaa pidempi.
34. Kuten Korkein oikeus on kohdassa 19 todennut, A:n syyksi on luettu paitsi murha myös murhan yritys, jotka rikokset ovat olleet tekotavaltaan myös rikoslajissaan huomattavasti tavanomaista törkeämpiä. Tämän lisäksi elinkautinen vankeus käsittää edellä kohdissa 21 ja 22 todetuin tavoin varsin pitkät A:lle aikaisemmin tuomitut vankeusrangaistukset, joita hovioikeus ei ole ottanut harkinnassaan huomioon. A:n vankeusaikainen käyttäytyminen ei kohdassa 32 todetuista syistä puolla ehdonalaista vapauttamista. Edellä mainittujen seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella Korkein oikeus katsoo, ettei A:ta voida vapauttaa vielä hovioikeuden määräämänä ajankohtana.

Hovioikeuden päätös A:n päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen kumotaan. A:n hakemus hylätään.

Avainsanat