Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.11.2022 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto tarkensi näkemystään luovutustilanteisiin, joissa luovutettua uhkaa elinkautinen vankeus

EIT:n suuren jaoston ratkaisussa Sanchez-Sanchez v. UK asetettiin harkintamalli, jossa rikosken johdosta tapahtuvaa luovuttamista harkitseva jäsenvaltio arvioi onko luovutettava vaarassa joutua epäinhimillisen kohtelun uhriksi siltä osin, että hänellä ei olisi mahdollisuutta vapautua ehdonalaiseen vapauteen vaikka tuomittaisiin elinkautiseen vankeuteen. Aiemmin EIT on todennut eurooppalaiset käytännöt tältä osin EIS 3 artiklan vastaisiksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eitn-suuri-jaosto-tarkensi-nakemystaan-luovutustilanteisiin-joissa-luovutettua-uhkaa-elinkautinen-vankeus/
11.3.2022 Oikeusuutiset

KKO: Alentuneesti syyntakeiselle murhasta 13 vuotta vankeutta

KKO:2022:13 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Elinkautinen vankeusrangaistus – Rangaistusasteikon lieventäminen – Syyntakeisuus A oli syyllistynyt alentuneesti syyntakeisena murhaan sekä eräisiin muihin rikoksiin. Korkein oikeus katsoi, että elinkautisen vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen alentuneesti syyntakeiselle ei ollut perusteita, vaikka murhaan liittyi arvioitavana olevassa tapauksessa menettelyn moitittavuutta korostavia piirteitä. A tuomittiin määräaikaiseen vankeusrangaistukseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-alentuneesti-syyntakeiselle-murhasta-13-vuotta-vankeutta/
24.10.2021 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto ratkaisee voidaanko USA:n luovutuspyyntöön suostua, jos on riski siitä, että luovutettu tuomitaan elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen

Grand Chamber to examine second case concerning extradition to the United States, which could lead to life sentence without parole The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case Sanchez-Sanchez v. United Kingdom (application no. 22854/20) had been allocated has relinquished jurisdiction in favour of the…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eitn-suuri-jaosto-ratkaisee-voidaanko-usan-luovutuspyyntoon-suostua-jos-on-riski-siita-etta-luovutettu-tuomitaan-elinkautiseen-vankeuteen-ilman-mahdollisuutta-ehdonalaiseen-vapauteen/
20.10.2019 Oikeusuutiset

KKO katsoi, ettei 15 v 10 kk ollut riittävä vaihe vapauttaa elinkautisvanki

KKO:2019:89 Ehdonalainen vapaus – Elinkautisvanki Kysymys elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksistä. 33. A tulee hovioikeuden määräämänä vapauttamispäivänä 31.12.2019 suorittaneeksi vankilassa elinkautista vankeusrangaistustaan noin 15 vuotta 10 kuukautta eli huomattavasti minimiaikaa 12 vuotta pidemmän ajan. A:n tuolloin vankilassa suorittaman vankeuden pituus on myös selvästi vuosina 2014–2018 vapautuneiden elinkautisvankien keskimääräistä runsaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kko-katsoi-ettei-15-v-10-kk-ollut-riittava-vaihe-vapauttaa-elinkautisvanki/
26.4.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Elinkautinen vankeusrangaistus ilman realistista vapautumisen mahdollisuutta loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa yksimielisesti katsonut – toisin kuin yksimielinen jaosto – että vankeusrangaistusta Hollannille kuuluvilla Curaçaon ja Aruban saarilla suorittaneen, murhasta vuonna 1980 tuomitun miehen, elinkautinen vankeusrangaistus ilman todellista mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen, loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIT) 3 artiklaa eli kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/eitn-suuri-jaosto-elinkautinen-vankeusrangaistus-ilman-realistista-vapautumisen-mahdollisuutta-loukkasi-eis-3-artiklaa/
4.2.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin HD: Lainsäätäjän tarkoittama rangaistusten ankaroittaminen murhista ei ilmene lakitekstistä; oikeustila ei muuttunut

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa ratkaissut murhaa koskevan syytteen kesäkuun 2014 lainmuutoksen jälkeen. Muutoksen tavoitteena oli, että entistä useammin murhasta tuomittaisiin elinkautinen vankeusrangaistus. Koska tämä tavoite ei ilmene lain sanamuodosta katsoi HD, että oikeustila ei lainmuutoksen johdosta ollut muuttunut. Seuraamukseksi määrättiin 16 vuoden vankeusrangaistus. HD:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/ruotsin-hd-lainsaatajan-tarkoittama-rangaistusten-ankaroittaminen-murhista-ei-ilmene-lakitekstista-oikeustila-ei-muuttunut/
9.9.2014 Oikeusuutiset

EIT: Valittajan luovuttaminen USA:han, jossa häntä uhkasi elinkautinen ilman mahdollisuutta vapautumiseen, loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi Belgiaa koskevassa tuomiossaan, että valittajaa uhkasi Yhdysvalloissa elinkautinen vankeusrangaistus. Koska Yhdysvalloissa ei ollut tehokasta mekanismia saada tutkituksi tällaisen tuomion muuntamismahdollisuutta, oli kyse EIS 3 artiklan loukkauksesta. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case concerned the extradition, which has been effected despite the indication of an interim measure by the…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/eit-valittajan-luovuttaminen-usahan-jossa-hanta-uhkasi-elinkautinen-ilman-mahdollisuutta-vapautumiseen-loukkasi-eis-3-artiklaa/
11.7.2013 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Elinkautisen vankeusrangaistuksen tulee sisältää mahdollisuus vapautumiseen ja mahdollisuus rangaistuksen tarkistamiseen

EIT on ratkaisussaan Yhdistyneitä Kuningaskuntia vastaan katsonut suuren jaoston ratkaisussa äänin 16-1, että elinkautinen vankeusrangaistus ilman mahdollisuutta tuomion tarkistamiseen tai vapautumiseen loukkaa EIS 3 artiklaa. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case concerned three applicants’ complaint that their imprisonment for life amounted to inhuman and degrading treatment as they had no hope of…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/eitn-suuri-jaosto-elinkautisen-vankeusrangaistuksen-tulee-sisaltaa-mahdollisuus-vapautumiseen-ja-mahdollisuus-rangaistuksen-tarkistamiseen/