Yhteisen rangaistuksen periaatteita voitiin soveltuvin osin huomioida kun harkittiin usemmasta murhasta tuomitun elinkautisvangin vapauttamista

2.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:11 Elinkautisvanki – Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia

Hovioikeus hylkäsi elinkautisvangin ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskevan hakemuksen.

Elinkautiseen vankeuteen johtaneissa rikoksissa oli kysymys kolmesta murhasta, joissa olivat olleet uhreina hakijan kolme hyvin nuorta lasta. Teot oli katsottu tehdyiksi vakaasta harkinnasta sekä erityisen raa’alla tai julmalla tavalla. Teot oli tehty yhtäjaksoisesti saman yön aikana siten, että hakija oli vuorotellen kuristanut nukkumassa olleet lapset, joille hän oli tekoa edeltäneenä päivänä juottanut unilääkettä sisältävää juomaa. Elinkautinen vankeusrangaistus ei pitänyt sisällään muita rikoksia. Hakijan riski syyllistyä väkivaltarikokseen oli katsottu matalaksi ja vankilassaoloaika oli sujunut hyvin. Hakijan vankilassaoloajan pituus oli hovioikeuden ratkaisun antamisen aikaan hieman yli 15 vuotta.

Rikosseuraamuslaitos on puoltanut vapauttamista siinä vaiheessa, kun hakija on suorittanut vankeusrangaistustaan 16,5 vuotta.

Hovioikeus totesi, että yhteisen rangaistuksen mittaamisessa sovellettavia periaatteita voitiin soveltuvin osin ottaa huomioon myös harkittaessa elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun rikoksentekijän vapauttamista tilanteessa, jossa rangaistus on käsittänyt useita tekoja. Hovioikeus katsoi, että hakijan vankilassaoloajan tuli olla selvästi keskimääräistä elinkautisvangin vankilassaoloaikaa pidempi, kun otettiin huomioon rangaistukseen johtaneiden rikosten laatu ja määrä. Hakijan ei voitu vielä tässä vaiheessa katsoa suorittaneen elinkautista vankeusrangaistustaan riittävästi eikä vapauttamishakemukseen voitu suostua vielä tässä vaiheessa myöskään myöhempi vapauttamispäivä määräten.

Hovioikeuden ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Yksi jäsen olisi hyväksynyt hakemuksen ja määrännyt hakijan vapautettavaksi ehdonalaiseen vapauteen 2.2.2024.

Hel­HO:2022:11

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments