Apulaisoikeusasiamieheltä moitteita Kylmäkosken vankilalle

8.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkastus: Kylmäkosken vankila 25.–27.4.2022

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti tarkastuksella huomiota erityisesti seuraaviin asioihin.

1. Matkaselliosastolle sijoitetaan vankeja asumaan pitkäksi aikaa, vaikka osaston olosuhteet soveltuvat vain vankien lyhytaikaiseen sijoittamiseen. Sellien pinta-alat huomioiden liian monia vankeja oli sijoitettuna samaan selliin matkasellisosastolla, kuten oli myös muualla vankilassa. Huomiota kiinnitettiin myös isojen matkasellien likaisuuteen.


2. Tutkintavankien osastosijoittelussa ei kaikilta osin menetellä lainmukaisesti. Tutkintavankeja ja vankeusvankeja on sijoitettu myös samaan selliin. Ottaen huomion tutkintavankien ja omasta pyynnöstään erillään asuvien vankien suuri määrä, olisi perusteltua selvittää, onko osastoinnin tai vankien osastosijoitusten perusteiden kohdalla syytä tehdä muutoksia.


3. Yhteydenpitorajoitusten kohteena olevilla tutkintavangeilla on erittäin vähäiset mahdollisuudet sellin ulkopuoliseen toimintaan erillään pidettävien osastolla 4.0.


4. Vankilassa on merkittäviä puutteita erilaisten vankeja koskevien hallintopäätösten tekemisessä ja niiden asianmukaisessa perustelemisessa. Asianosaiselta salassa pidettäviä tietoja ei ole kertaakaan käytetty päätösten perustelemisessa.


5. Vankien perehdyttäminen vankilaan saapumisen yhteydessä on puutteellista ja vangeille annettu tieto heitä koskevista säännöksistä on osittain vanhentunutta.


6. Vankien käyttöön tarkoitetut puhelimet ovat osastojen käytävillä ilman mitään ääntä eristävää suojaa. Luottamuksellisen viestin suoja ja vankien yksityiselämän suoja ei toteudu puhelinta käytettäessä. Osalla asuinosastoja vankien nimet ovat sellien ovessa.
7. Muun muassa tapaajien käytössä olevan inva-wc:n käyttötarkoituksen muuttaminen kokonaan toiseen tarkoitukseltaan virtsanäytteenottotilaksi.

Tarkastus: Kylmäkosken vankila 25.–27.4.2022 (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments