Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.7.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely lupalakimiehen henkilökohtaiseksi kuulemiseksi luvan peruutamista koskevassa asiassa

KKO:2021:55 Oikeudenkäyntiasiamies – Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Valvontalautakunta esitti luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista katsottuaan tämän menetelleen toistuvasti velvollisuuksiensa vastaisesti. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta katsoi seuraamusmaksun olevan riittävä seuraamus sanotusta menettelystä. Oikeuskanslerin valitettua hovioikeuteen ja vaadittua luvan peruuttamista luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja vaati vastauksessaan suullisen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-lupalakimiehen-henkilokohtaiseksi-kuulemiseksi-luvan-peruutamista-koskevassa-asiassa/
19.2.2021 Oikeusuutiset

KHO: Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa oli tarpeen kun lapsen sijaishuoltopaikkaa vaihdettiin vuosien jälkeen

KHO:2021:22 Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijaisvanhempi – Oikeussuoja – Suullisen käsittelyn merkitys Lapsi A oli ollut huostaanotettuna sijoitettuna perhehoitoon B:n sijaisperheeseen noin viiden ja puolen vuoden ajan kun johtava sosiaalityöntekijä muutti lapsen sijaishuoltopaikkaa perusteilla, jotka liittyivät keskeisesti B:n kasvatuskäytäntöihin ja hänen menettelyynsä sijaisvanhempana. Päätöksestä valittivat hallinto-oikeudelle muun ohessa B…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kho-suullinen-kasittely-hallinto-oikeudessa-oli-tarpeen-kun-lapsen-sijaishuoltopaikkaa-vaihdettiin-vuosien-jalkeen/
11.12.2019 Oikeusuutiset

Huostaanoton lopettamista koskevassa asiassa tulee järjestää suullinen käsittely

KHO:2019:154 Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely Lastensuojelulain 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija oli päättänyt ottaa A:n ja B:n runsaan vuoden ikäisen lapsen C:n huostaan ja sijoittaa hänet sijaishuoltoon tilanteessa, jossa lapsen huoltajat eivät olleet vastustaneet huostaanottoa. Tästä noin vuoden päästä A vaati, että huostassapito lopetetaan. Viranhaltija hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/huostaanoton-lopettamista-koskevassa-asiassa-tulee-jarjestaa-suullinen-kasittely/
17.11.2018 Oikeusuutiset

14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

KHO:2018:156 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/14-vuotiaan-pyytama-suullinen-kasittely-olisi-tullut-jarjestaa-hallinto-oikeuden-kasittelemassa-lastensuojeluasiassa/
19.9.2018 Oikeusuutiset

KHO: Suullinen käsittely ei ole aina tarpeen kun kyse on turvapaikanhakijan uskonnollisen vakaumuksen selvittämisestä

KHO:2018:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Sur place-tilanne – Uusi turvapaikkapuhuttelu – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely Korkein hallinto-oikeus oli kumonnut ja palauttanut Maahanmuuttovirastolle Irakin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua, oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevan asian, kun A valituslupahakemuksessaan ja valituksessaan oli esittänyt kääntyneensä kristinuskoon ja olevansa tämän vuoksi vainon vaarassa kotimaassaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/kho-suullinen-kasittely-ei-ole-aina-tarpeen-kun-kyse-on-turvapaikanhakijan-uskonnollisen-vakaumuksen-selvittamisesta/
23.8.2018 Oikeusuutiset

KHO: Suullinen käsittely olisi ollut tarpeen kristityksi kääntymisen aitouden arvioinnissa

KHO:2018:118 Ulkomaalainen – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Kääntyminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely Irakista olevalle turvapaikanhakija A:lle oli pidetty Maahanmuuttovirastossa uusi turvapaikkapuhuttelu sen jälkeen, kun hän oli valituksessaan hallinto-oikeudelle kertonut olevansa vainon vaarassa kotimaassaan kristityksi kääntymisen johdosta. Maahanmuuttovirasto ei hyväksynyt tosiseikkana, että A…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-suullinen-kasittely-olisi-ollut-tarpeen-kristityksi-kaantymisen-aitouden-arvioinnissa/
10.8.2018 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely karkotusasiassa

KHO:2018:109 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet Maahanmuuttovirasto oli Suojelupoliisin lausuntoon viitaten päättänyt karkottaa Turkin kansalainen A:n kotimaahansa, koska hänen voitiin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. A valitti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-karkotusasiassa/
17.7.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely hyödyllisyysmalliasiassa

KHO:2018:101 Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa Markkinaoikeus oli asiassa, joka koski verkkokalvon hoitamiseksi laserilla tarkoitetun järjestelmän hyödyllisyysmallirekisteröintiä, tutkinut rekisteröinnin haltijan markkinaoikeudessa esittämät uudet suojavaatimukset, mutta hylännyt tämän suullisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/markkinaoikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-hyodyllisyysmalliasiassa/
24.1.2018 Oikeusuutiset

KHO:ssa harvinainen suullinen käsittely Digitan asiassa

KHO järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. Torstain ja perjantain suullisessa käsittelyssä korkein hallinto-oikeus käsittelee asiaa, jossa viestintävirasto on tehnyt markkina-analyysinsä perusteella 24.4.2015 päätöksen siitä, että Digita Oy:llä on niin kutsuttu huomattavan markkinavoiman…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/khossa-harvinainen-suullinen-kasittely-digitan-asiassa/
7.7.2017 Oikeusuutiset

Suullinen käsittely on tarpeen arvioitaessa turvapaikanhakijan kertomusta homoseksuaalisuudestaan

KHO:2017:120 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely Gambiasta kotoisin oleva turvapaikanhakija A oli Maahanmuuttovirastolle tekemässään kansainvälistä suojelua koskevassa hakemuksessa vedonnut homoseksuaalisuuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli muun ohella, missä tilanteissa turvapaikanhakijan uskottavuuden arviointi edellyttää suullisen käsittelyn toimittamista hallinto-oikeudessa turvapaikanhakijan valituksen johdosta, jos hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/suullinen-kasittely-on-tarpeen-arvioitaessa-turvapaikanhakijan-kertomusta-homoseksuaalisuudestaan/