Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely karkotusasiassa

10.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:109

Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet

Maahanmuuttovirasto oli
Suojelupoliisin lausuntoon viitaten päättänyt karkottaa Turkin
kansalainen A:n kotimaahansa, koska hänen voitiin perustellusta syystä
epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan
toimintaan.

A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kuuli suullisessa käsittelyssä Suojelupoliisin edustajaa
lausunnosta. Hallinto-oikeus hylkäsi valittajan pyynnön suullisen
käsittelyn toimittamisesta ja varasi valittajalle tilaisuuden toimittaa
mahdollista lisäselvitystä kirjallisesti.

Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa valituksen kohteena oli ensisijaisesti
hallinto-oikeuden menettely. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka
hallinto-oikeus oli arvioinut kaiken Suojelupoliisin esittämän tiedon
olevan asianosaiseltakin salassapidettävää, sen olisi tullut varata
valittajalle tämän pyytämä tilaisuus tulla suullisesti kuulluksi ja
kuulustuttaa ainakin omia todistajiaan. Valittajan pyytämää suullista
käsittelyä ei ollut tällaisessa karkottamista koskevassa asiassa voitu
pitää ilmeisen tarpeettomana hallintolainkäyttölain 38 §:ssä
tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia
palautettiin sille uuden suullisen käsittelyn toimittamiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments