Markkinaoikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely hyödyllisyysmalliasiassa

17.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:101

Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa

Markkinaoikeus oli asiassa, joka
koski verkkokalvon hoitamiseksi laserilla tarkoitetun järjestelmän
hyödyllisyysmallirekisteröintiä, tutkinut rekisteröinnin haltijan
markkinaoikeudessa esittämät uudet suojavaatimukset, mutta hylännyt
tämän suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksen sekä
valituksen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, jolla
rekisteröinti oli julistettu kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi kuten markkinaoikeus, että
hyödyllisyysmallioikeudesta annetusta laista, Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetusta laista tai hallintolainkäyttölaista ei
aiheutunut estettä uusien muutettujen suojavaatimusten esittämiselle
valituksen yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
hyödyllisyysmallioikeutta koskeva asia on lähtökohtaisesti luonteeltaan
siten pääosin tekninen, että suullisen käsittelyn toimittaminen on
ilmeisen tarpeetonta. Asiassa oli kuitenkin olennaista sen arvioiminen,
aiheutuivatko hyödyllisyysmallin ja estejulkaisujen mukaisten
järjestelmien väliset erot niiden teknisistä piirteistä vai niillä
toteutettavista hoitomenetelmistä, jotka eivät sellaisenaan voineet olla
hyödyllisyysmallioikeuden kohteena. Korkein hallinto-oikeus katsoi
hyödyllisyysmallioikeuteen liittyvät omaisuudensuojapiirteet huomioon
ottaen, että asiaa ei ollut voitu pitää luonteeltaan siten pääosin
teknisenä, että suullisen käsittelyn toimittamista markkinaoikeudessa
olisi voitu pitää asiassa ilmeisen tarpeettomana.

Korkein
hallinto-oikeus totesi edelleen, että uutuudenesteen muodostaa
hyödyllisyysmallille samoin kuin patenteille sellainen julkaisu, josta
suojavaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset piirteet ilmenevät
yhtenä kokonaisuutena. Ne tekniset piirteet, joiden osalta valituksen
kohteena oleva keksintö erosi estejulkaisussa kuvatusta järjestelmästä,
eivät sillä perusteella, että ne liittyivät keksinnön mukaisella
järjestelmällä toteuttavaan hoitoon, olleet luonteeltaan sillä tavoin
hoitomenetelmää kuvaavia, ettei niitä olisi tullut ottaa keksinnön
uutuutta arvioitaessa huomioon.

Korkein hallinto-oikeus
kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset
ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen
käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments