Hovioikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely lupalakimiehen henkilökohtaiseksi kuulemiseksi luvan peruutamista koskevassa asiassa

2.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:55 Oikeudenkäyntiasiamies – Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus
Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa

Valvontalautakunta esitti luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista katsottuaan tämän menetelleen toistuvasti velvollisuuksiensa vastaisesti. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta katsoi seuraamusmaksun olevan riittävä seuraamus sanotusta menettelystä. Oikeuskanslerin valitettua hovioikeuteen ja vaadittua luvan peruuttamista luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja vaati vastauksessaan suullisen käsittelyn toimittamista itsensä ja nimeämiensä todistajien kuulemiseksi. Hovioikeus hylkäsi pyynnön suullisen käsittelyn toimittamisesta ja määräsi luvan peruutettavaksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että hovioikeuden olisi pitänyt toimittaa asiassa suullinen käsittely lupalakimiehen kuulemiseksi.

KKO:2021:55

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments