Generic filters
Exact matches only
16.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Tekstiviestit ja puhelut eivät olleet johtaneet urakkasopimustarjouksen hyväksymiseen

KKO:2024:15 Sopimus – Sopimuksen syntyminen – Todistelu – Näytön arviointi – Rakennusurakka Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti-insinööri oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-tekstiviestit-ja-puhelut-eivat-olleet-johtaneet-urakkasopimustarjouksen-hyvaksymiseen/
9.5.2023 Oikeusuutiset

Yleiset sopimusehdot edellyttivät rahallisen korvausvaatimuksen esittämistä loppuselvityksessä – pelkkä reklamaatio ja korjausvaatimus ei riitä

KKO:2023:29 Urakkasopimus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/yleiset-sopimusehdot-edellyttivat-rahallisen-korvausvaatmuksen-esittamista-loppuselvityksessa-pelkka-reklamaatio-ja-korjausvaatimus-ei-riita/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Rakennuttaja ei menettänyt oikeutta vahingonkorvaukseen kun vaati urakoitsijalta pelkästään virheen korjaamista

Vaa­HO:2021:13 Rakennusurakka – Urakkasopimus – Yleiset sopimusehdot – Sopimusrikkomus Kysymys siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa ainoastaan korjaamaan rakennusvaiheen lattiapinnoitteet. “Urakoitsijan suhtautuminen rakennuttajan esittämään virheen oikaisuvaatimukseen on jäänyt epäselväksi vielä kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/rakennuttaja-ei-menettanyt-oikeutta-vahingonkorvaukseen-kun-vaati-urakoitsijalta-pelkastaan-virheen-korjaamista/
3.9.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää yleisten sopimusehtojen tulkinnasta, koska kyse ei ollut vain näytön uudelleen arvioinnista

KKO:2019:73 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Rakennusurakan tilaaja oli käräjäoikeudessa vaatinut urakoitsijan vahingonkorvauskanteen hylkäämistä sillä perusteella, että urakoitsija oli menettänyt puhevaltansa, koska kanteessa tarkoitettu vaatimus oli esitetty vasta rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun taloudellisen loppuselvitystilaisuuden jälkeen. Asianosaiset olivat erimielisiä siitä, oliko taloudellinen loppuselvitys päättynyt 12.9.2013 vai…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-yleisten-sopimusehtojen-tulkinnasta-koska-kyse-ei-ollut-vain-nayton-uudelleen-arvioinnista/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Yleisten sopimusehtojen mukainen viivästyssakko on korvausvastuun yläraja

HelHO:2018:1 Rakennusurakka Yleiset sopimusehdot Viivästyssakko Vahingonkorvaus Kysymys siitä, onko tilaajalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998 -ehdot) mukaisten viivästyssakkojen lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta urakoitsijalta urakan viivästyksen johdosta. HelHO:2018:1

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/hovioikeus-yleisten-sopimusehtojen-mukainen-viivastyssakko-on-korvausvastuun-ylaraja/
28.3.2017 Oikeusuutiset

KKO äänesti Rakennusalan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. YSE 1998

KKO:2017:14 Kanne – Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimus – Sopimuksen tulkinta Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia. Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kko-aanesti-rakennusalan-yleisten-sopimusehtojen-tulkinnasta-yse-1998/
9.11.2016 Oikeusuutiset

Urakoitsija vastasi rakennusmateriaalin vaatimustenmukaisuudesta takuuajan jälkeenkin. Olennainen laiminlyönti.

KKO:2016:79 Rakennusurakka Vahingonkorvaus Laskutyöurakkana rakennetun bussivarikko- ja salibandyhallin katto painui enimmillään noin puoli metriä, koska kantavana rakenteena toiminut profiilipelti oli tukikestävyydeltään liian alhainen eikä vastannut rakennesuunnitelman vaatimuksia. Profiilipellin virheellisyys johtui pääurakoitsijan alihankkijana toimineen yrityksen tietokoneohjelmassa olleesta mitoitusvirheestä. Rakennusvirhe havaittiin vasta, kun katto painui urakan takuuajan päättymisen jälkeen. Kysymys siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/urakoitsija-vastasi-rakennusmateriaalin-vaatimustenmukaisuudesta-takuuajan-jalkeenkin-olennainen-laiminlyonti/
18.11.2015 Oikeusuutiset

Rakennustyön tilaaja otti haltuunsa urakoitsijan tarvikkeet – näin syntynyt velka oli kuittauskelpoinen konkurssisaatavasta

KKO:2015:85 Konkurssi – Kuittaus konkurssissa Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Ennakkopäätösvalitus Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla purkanut urakkasopimuksen ja ottanut haltuunsa rakennustyömaalla olleet urakoitsijan rakennustarvikkeet. Tämän vuoksi tilaajalle oli syntynyt 28 000 euron velka urakoitsijalle. Urakoitsija…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/rakennustyon-tilaaja-otti-haltuunsa-urakoitsijan-tarvikkeet-nain-syntynyt-velka-oli-kuittauskelpoinen-konkurssisaatavasta/
19.4.2014 Oikeusuutiset

Työn tilaaja ei ollut menettänyt puhevaltaansa korvauksen vaatimiseksi vesivahingosta

KKO:2014:26 Rakennusurakka Vahingonkorvaus Urakoitsija oli aiheuttanut vesivahingon, jonka johdosta tilaaja oli vaatinut korvausta. Vaatimus oli perusteeltaan ollut esillä vastaanottotarkastuksessa ja se oli käsiteltävänä urakoitsijan vakuutusyhtiössä, kun urakan loppuselvitys toimitettiin. Urakoitsijan mukaan tilaaja oli menettänyt puhevaltansa, koska korvausvaatimusta ei ollut esitetty loppuselvityksessä. Kysymys siitä, miten on tulkittava YSE 1998 73 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/tyon-tilaaja-ei-ollut-menettanyt-puhevaltaansa-korvauksen-vaatimiseksi-vesivahingosta/